Formular de solicitare a accesului la date cu caracter personal, de rectificare, ștergere, opoziție, portabilitate

Conform cerințelor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal deținute de către HESPER SA, despre dumneavoastră. Pe lângă acest drept, conform Regulamentului, aveți și următoarele drepturi: dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea și restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor personale care va apartin.

Dacă doriți să înaintați o cerere de acces la datele cu caracter personal sau o cerere de rectificare, ștergere sau opoziție privind prelucrarea datelor dumneavoastra personale, vă rugăm să completați acest formular.

Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin poștă, vă rugăm să utilizați adresa următoare:

  • Dr.C.Istrati nr. 1  Sector 4 Mun.Bucuresti

Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin e-mail, vă rugăm să utilizați adresa următoare:

  • datepersonale@hesper.ro

În exercitarea dreptului garantat de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), prin prezenta solicit:

  • – ștergerea datelor mele personale
  • – restricționarea prelucrării datelor mele personale până la data de ………………….
  • – oprirea prelucrării datelor mele personale
  • – rectificarea datelor mele personale
  • – accesul la datele mele personale
  • – portabilitatea datelor mele personale