Formular de solicitare a accesului la date cu caracter personal, de rectificare, ștergere, opoziție, portabilitate

Conform cerințelor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal deținute de către HESPER SA, despre dumneavoastră. Pe lângă acest drept, conform Regulamentului, aveți și următoarele drepturi: dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea și restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor personale care va apartin.

Dacă doriți să înaintați o cerere de acces la datele cu caracter personal sau o cerere de rectificare, ștergere sau opoziție privind prelucrarea datelor dumneavoastra personale, vă rugăm să completați acest formular.

[ultimate_gdpr_myaccount]

Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin poștă, vă rugăm să utilizați adresa următoare:

  • Dr.C.Istrati nr. 1  Sector 4 Mun.Bucuresti

Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin e-mail, vă rugăm să utilizați adresa următoare:

  • datepersonale@hesper.ro

În exercitarea dreptului garantat de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), prin prezenta solicit:

  • – ștergerea datelor mele personale
  • – restricționarea prelucrării datelor mele personale până la data de ………………….
  • – oprirea prelucrării datelor mele personale
  • – rectificarea datelor mele personale
  • – accesul la datele mele personale
  • – portabilitatea datelor mele personale