Proiecte

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente Structurale
2007 – 2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul : fonduri-ue

Proiect Etansare

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 593/11.10.2013.
Contract aprobat in cadrul : Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin CDI
Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Titlul proiectului: dezvoltarea competitivitatii s.c. hesper s.a. bucuresti prin realizarea unei grupe de pompe cu roti dintate care inglobeaza un sistem de etanșare-compensare inovativ

Cod SMIS – CSNR 47517
Acronimul proiectului: ETANSARE
Beneficiar proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460, e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect/reprezentant legal proiect: Corneliu LAZAR e-mail:cornellazar@hesper.ro ; tel./fax:021.3351050/021.3372460.
Organismul Intermediar: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Valoarea totală eligibila a proiectului: 5.023.058,70 lei
Valoare nerambursabilă: 2.250.631,32 lei
Valoare contribuţie proprie: 2.772.427,38 lei

Prezentare

Obiective/Rezultatele preconizate ale proiectului: Ideea proiectului constă în realizarea unei pompe si introducerea în fabricaţie a unei noi grupe de pompe hidraulice cu roţi dinţate care se caracterizează printr-un sistem de etanşare-compensare inovativ şi care se incadrează din punct de vedere dimensional în grupa I-a de pompe hidraulice.
Durata contractului: 21 luni (11.10.2013 – 08.2015).

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate Termene
1 Elaborarea si publicarea anuntului de demarare a proiectului intr-un ziar local (activitate neeligibila) Luna 1 implementare
2 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost prevazute in proiect (activitate neeligibila) Luna 1-3 implementare
3 A. Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibila) Luna 1-20 implementare
4 B. Alte activităţi de inovare (servicii de consultanţă pentru inovare) (activitate eligibila) Luna 5-16 implementare
5 C. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării (activitate eligibila) Luna 20-21 implementare
6 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului intr-un ziar local (activitate neeligibila) Luna 21 implementare
7 Auditul proiectului (activitate neeligibila) Luna 21 implementare

Prin Actul aditional nr.3/2015 s-a prelungit durata proiectului la 24 luni, iar calendarul/graficul de activitati s-a modificat dupa cum urmeaza:

Crt. Activitate De la luna 1 (nr lună de la începerea proiectului) Până la luna 21 (nr lună de la începerea proiectului)
1 Elaborarea si publicarea anuntului de demarare a proiectului intr-un ziar local luna 1 luna 1
2 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost prevazute in proiect luna 1 luna 16
3 A. Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibila) luna 1 luna 23
4 B. Alte activităţi de inovare (achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare) (activitate eligibila) luna 5 luna 16
5 Intocmirea cererii de rambursare 3 (activitate neeligibila) luna 18 luna 18
6 Depunerea documentatiei pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (activitate eligibila) luna 3 luna 20
7 C. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării (activitate eligibila) luna 12 luna 24
8 Managementul de proiect (activitate neeligibila) luna 1 luna 21
9 Achizitia de materiale publicitare (fise de prezentare)(activitate neeligibila) luna 21 luna 23
10 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului intr-un ziar local luna 22 luna 24
11 Auditul proiectului (activitate neeligibila) luna 24 luna 24
12 Intocmirea cererii de rambursare 4 (activitate neeligibila) luna 24 luna 24

Anunturi si Evenimente

Denumire achiziţie Achiziție sevicii de consultanta în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 191.100 lei
Termen limita de depunere oferte 10.04.2014/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.04.2014/ora 12:00

Se publica anuntul de finalizare proiect cu urmatorul continut:
Bucureşti, 12.10.2015
Finalizare proiect „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
HESPER SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr.1, sector 4, cod poştal 040542, Tel 021.3351050, Fax 021.3372460, anunță finalizarea implementării proiectului “DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 593/11.10.2013 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE)
Valoarea totală a proiectului 5.681.449,24 Ron; Valoarea finanţării nerambursabile 2.250.631,32 Ron ( din care 1.868.023,99 Ron FEDR si 382.607,33 Ron buget national )
Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti pe o durată de 24 luni.
In data de 26.11.2015, cu incepere de la ora 12:00, este programat un seminar de diseminare rezultate proiect. Evenimentul se organizeaza la Universitatea Politehnica Bucuresti, sala CB206 – IMST-TCM-LTPC

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460

Proiect Silentios

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 594/11.10.2013.
Contract aprobat in cadrul : Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin CDI
Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Titlul proiectului: Dezvoltarea competitivitatii bazate pe inovare a societatii hesper s.a. prin realizarea unei pompe hidraulice cu roti dintate de cilindree mica, cu nivel de zgomot redus

Cod SMIS – CSNR 47520
Acronimul proiectului: SILENTIOS
Beneficiar proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460, e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect/reprezentant legal proiect: Corneliu LAZAR e-mail:cornellazar@hesper.ro ; tel./fax:021.3351050/021.3372460.
Organismul Intermediar: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Valoarea totală eligibila a proiectului: 4.313.685,86 lei
Valoare nerambursabilă: 1.985.979,53 lei.
Valoare contribuţie proprie: 2.327.706,33lei.

Prezentare

Obiective/Rezultatele preconizate ale proiectului:Obiectivul general al proiectului este realizarea şi introducerea în fabricaţie a unor pompe din gr.1 și gr.2 cu roți dințate, care să poată lucra la presiune și turație ridicată (5000-6000 rot./minut), fără ca zgomotul să depașească 45-50 dB. Noul tip de pompă, cu parametri de funcţionare îmbunătăţiţi şi un consum energetic redus, înglobează elemente de noutate atât pe plan intern, cât si internaţional
Durata contractului: 21 luni (11.10.2013 – 08.2015)

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate Termene
1 Elaborarea si publicarea anuntului de demarare a proiectului intr-un ziar local (activitate neeligibila) Luna 1 implementare
2 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost prevazute in proiect (activitate neeligibila) Luna 1-3 implementare
3 A. Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibila) Luna 1-20 implementare
4 B. Alte activităţi de inovare (servicii de consultanţă pentru inovare) (activitate eligibila) Luna 5-26 implementare
5 C. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării (activitate eligibila) Luna 20-21 implementare
6 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului intr-un ziar local (activitate neeligibila) Luna 21 implementare
7 Auditul proiectului (activitate neeligibila) Luna 21 implementare

Prin Actul aditional nr.4/2015 s-a prelungit durata proiectului la 24 luni, iar calendarul/graficul de activitati s-a modificat dupa cum urmeaza:

Crt. Activitate De la luna 1 (nr lună de la începerea proiectului) Până la luna 21 (nr lună de la începerea proiectului)
1 INFORMARE ŞI PUBLICITATE luna 1 luna 24
2 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ luna 1 luna 23
3 ALTE ACTIVITĂŢI DE INOVARE luna 5 luna 16
4 DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU OBŢINEREA ŞI VALIDAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ luna 3 luna 20
5 ACTIVITĂŢI PENTRU INTRODUCEREA ÎN PRODUCŢIE A REZULTATELOR CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII luna 12 luna 24
6 MANAGEMENTUL DE PROIECT luna 1 luna 24
7 AUDITUL PROIECTULUI luna 23 luna 24

Anunturi si Evenimente

Denumire achiziţie Achiziție sevicii de consultanta în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII BAZATE PE INOVARE A SOCIETATII HESPER S.A. PRIN REALIZAREA UNEI POMPE HIDRAULICE CU ROTI DINTATE DE CILINDREE MICA, CU NIVEL DE ZGOMOT REDUS”
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 191.100 lei
Termen limita de depunere oferte 10.04.2014/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.04.2014/ora 12:00

Se publica anuntul de finalizare proiect cu urmatorul continut:
Bucureşti, 12.10.2015
Finalizare proiect „Dezvoltarea competitivitatii bazate pe inovare a societatii hesper s.a. prin realizarea unei pompe hidraulice cu roti dintate de cilindree mica, cu nivel de zgomot redus”
HESPER SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr.1, sector 4, cod poştal 040542, Tel 021.3351050, Fax 021.3372460, anunță finalizarea implementării proiectului “DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 593/11.10.2013 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE)
Valoarea totală a proiectului 4.936.434,61 Ron; Valoarea finanţării nerambursabile 1.985.979,53 Ron ( din care 1.648.363 Ron FEDR si 337.616, 53 Ron buget national )
In data de 26.11.2015, cu incepere de la ora 12:00, este programat un seminar de diseminare rezultate proiect. Evenimentul se organizeaza la Universitatea Politehnica Bucuresti, sala CB206 – IMST-TCM-LTPC

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460

Proiect Investitii Mici

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 4m/400680/8/26.11.2013
Contract aprobat in cadrul : PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie
Operaţiunea 1.1.1.A2: Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile

Titlul proiectului: Cresterea competitivitatii S.C. HESPER S.A. din Bucuresti prin achizitionarea de utilaje de prelucrare moderne

Cod SMIS – 43240
Beneficiar proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460, e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect/reprezentant legal proiect: Corneliu LAZAR e-mail:cornellazar@hesper.ro ; tel./fax:021.3351050/021.3372460.
Organismul Intermediar: Ministerul Economiei – Autoritatea de Management POS-CCE 2007 – 2013
Valoarea totală eligibila a proiectului: 2.046.115 lei
Valoare nerambursabilă: 1.057.010,50 lei
Valoare contribuţie proprie: 989.104,50 lei.

Prezentare

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea performantelor economice S.C. HESPER S.A. prin eficientizarea şi optimizarea activităţii operaţionale. Acest lucru se va realiza prin achizitia si punerea in functiune de utilaje noi, performante, de ultima generatie aparute in ultimii 3 ani, ce sunt conforme cu standardele internationale.
Durata contractului: 12 luni (11.2013 – 10.2014)

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate De la …(luna … de la semnarea contractului) Până la …(luna … de la semnarea contractului)
1 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost prevazute in proiect luna 1 de la semnarea contractului luna 4 de la semnarea contractului
2 Achizitia primului utilaj luna 4 de la semnarea contractului luna 6 de la semnarea contractului
3 Intocmirea cererii de rambursare nr. 1 luna 5 de la semnarea contractului luna 6 de la semnarea contractului
4 Achizitia celui de-al 2-lea utilaj luna 7 de la semnarea contractului luna 9 de la semnarea contractului
5 Selectarea si angajarea de personal nou luna 5 de la semnarea contractului luna 9 de la semnarea contractului
6 Realizarea de autocolante pentru cele 2 utilaje achizitionate prin proiect luna 5 de la semnarea contractului luna 5 de la semnarea contractului
7 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului intr-un ziar local luna 10 de la semnarea contractului luna 10 de la semnarea contractului
8 Intocmirea cererii de rambursare nr. 2 luna 10 de la semnarea contractului luna 11 de la semnarea contractului

Anunturi si Evenimente

Denumire achiziţie Achizitie utilaje în cadrul proiectului „Cresterea competitivitătii S.C. HESPER S.A. din Bucuresti prin achizitionarea de utilaje de prelucrare moderne”: Centru de prelucrare cu comandă numerică (CNC) cu masă rotativă – 2 buc
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 2.326.674,00 lei
Termen limita de depunere oferte 25.04.2014/ora 12:00
Caietul de sarcini, documentatia specifică pot fi obtinute la HESPER SA/Persoana contact: Corneliu Lazar sau www.fonduri-ue.ro/anunturi
Sedinta deschidere oferte 25.04.2014/ora 14:00

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460

Proiect PHD 00-0033

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 11 DPST/20.08.2013

Titlul proiectului: Pompe duble cu roţi dinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă

Acronimul proiectului: PHD-00
Coordonator proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director economic Ec. ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460, e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect: prof.univ.Dr.MSc.Ing.OPRAN Constantin Gheorghe; e-mail:constantin.opran@ltpc.pub.ro ; tel./fax:004-0214029930; pag.web:www.ltpc.pub.ro.
Finanţat de către: UEFISCDI – Program Inovare – Subprogram Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii
Link catre pagina UEFISCDI: http://uefiscdi.gov.ro
Valoarea totală a proiectului: 2.870.999,00 lei
Valoare nerambursabilă: 1.138.000,00 lei. (de la buget de stat)
Valoare contribuţie proproprie: 1.732.999,00 lei. (din alte surse atrase – partenerii implicaţi în proiect)
Detalii despre proiect
Componenţa consorţiului:
Coordonator – CO – SC HESPER SA, Str. dr.Ctin.Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr. Ing. PRICOP Mircea, Director economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460, e-mail: hesper@hesper.ro, pag. web: www.hesper.ro; tip persoana juridica: SACD, Cod CAEN principal 2812;
Partener 1 – P1 – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Splaiul Independenței 313, sector 6 Bucuresti, cod postal 060042, act de constituire Decret nr. 175/03.08.1948, cod fiscal 4183199, reprezentata prin RECTOR, prof. univ. Dr. Ing. DARIE George, tel.: 004-0214029461, fax.: 004-0214115363, e-mail: cabinet.rector@upb.ro, pag. web: www.upb.ro, tip persoana juridica: UNI, Cod CAEN principal 8542;
Responsabil proiect prof.univ.Dr.Ing.Ec. DOICIN Cristian; e-mail:cristian.doicin@cont-edu.pub.ro; tel/fax: 004-0214029302; fax:004-0213107753; pag web: www.imst.pub.ro

Prezentare

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este realizarea şi introducerea în fabricaţie a unei noi grupe de pompe duble cu roţi dinţate, respectiv PHD – 00, corespunzătoare grupei 1, ale căror volume geometrice sunt cuprinse între 0,85 cm3/rot şi 7,8 cm3/rot şi care se caracterizează prin dimensiuni axiale reduse, fiind destinate unor aplicaţii speciale.
Durata contractului: 27 luni (20.08.2013 – 30.11.2015)
Durata implementarii: 3 ani (01.12.2015 – 30.11.2018)
Rezultatele preconizate ale proiectului: Rezultatul proiectului, “o nouă grupă de pompe duble cu roţi dinţate”, este destinat circuitelor hidraulice de actionare, în echiparea grupurilor hidraulice de dimensiuni mici (minicentraline), pentru construcția de autovehicule și ambarcațiuni, echipamente de ridicat, utilaje mobile grele și altew aplicații specific. În primul an de implementare a proiectului, 2015, se vor realize un numar de 500 bucati pompe duble cu roti dinațate grupa 1, de diferite volume geometrice, funcție de cerințele economiei și beneficiarilor naționali sau internaționali.
În anii urmatori producția va crește treptat, în funcție de rezultate și cerere cu 1000 unități anual.

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

1. ETAPE/ACTIVITĂŢI
Etapa 1-a: Cercetare experimentala privind realizarea de modele pentru pompe PHD-00 (termen: 15.11.2013)
Activitatea 1.1: Studiu si analiza solutii
Activitatea 1.2:Elaborarea solutie constructiva si tehnologica pentru model experimental
Etapa a 2-a: Realizare, testare/experimentare model experimental (termen: 30.04.2014)
Activitatea 2.1: Elaborare solutie constructiva si tehnologica pentru ME
Activitatea 2.2: Experimentarea modelului realizat
Activitatea 2.3: Elaborare referential/caiet sercini initial
Activitatea 2.4: Prezentare si demonstrare functionalitate si utilitate model realizat
Etapa a 3-a: Dezvoltare experimentala privind proiectarea constructiva si tehnologica a prototip pompe PHD-00 (termen: 30.11.2014)
Activitatea 3.1: Elaborare documentatie de analiza tehnico economica
Activitatea 3.2: Elaborare documentatie tehnica de realizare a produsului – prototip
Activitatea 3.3: Elaborare documentatie executie si realizare SDV-uri
Etapa a 4-a: Dezvoltare experimentala privind realizarea, verificarea si experimentarea prototip a pompelor PHD (termen: 15.07.2015)
Activitatea 4.1: Realizarea prototip
Activitatea 4.2: Verificare si experimentare prototip
Etapa a 5-a: Elaborare documentatie pregatire fabricatie si definitivare referential (termen: 30.11.2015)
Activitatea 5.1: Plan de operatii, flux tehnologic, caiet de sarcini final.
2. ETAPA I-a, termen: 15.11.2013.
În conformitate cu planul de realizare a proiectului, în ETAPA I-a (termen: 15.11.2013), s-au efectuat activităţi specifice având ca obiectiv general “CECRCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA DE MODELE PENTRU POMPE PHD-00”.
Activităţi desfăşurate în etapa 1-a:
Activitatea 1.1: Studiu şi analiză de soluţii
Pe baza studiilor de specialitate elaborate de catre partenerii din consorțiu s-a elaborat un studiu tehnic de sinteza, prin care s-au evidențiat realizările cele mai recente în domeniu, s-au selectat şi analizat soluţii tehnice compatibile cu obiectivul proiectului şi s-a elaborat un studiu şi analiză de soluţii în vederea realizării de modele pentru pompe PHD-00.
Activitatea 1.2: Elaborare soluţie constructivă şi tehnologică pentru model experimental
Pe baza analizei de soluţii efectuate în cadrul Activităţii 1.1 s-a materializat documentaţia tehnică inclusă în documentul de prezentare a rezultatelor etapei. MODELUL EXPERIMENTAL propus în documentaţie respectă cerinţa principală de realizare a unei pompe duble cu o dimensiune axială de sub 150 mm (146,7+1) corespunzătoare grupei 1, ale cărei volume geometrice sunt cuprinse între 7,4 cm3/rot pentru treapta 1-a şi 6,3 cm3/rot pentru treapta a 2-a, la parametrii de presiune Pn = 50 bar (Pmax= 80 bar) pentru treapta 1-a si Pn = 70 bar (Pmax= 100 bar) pentru treapta a 2-a. Turaţiile de acţionare sunt variabile şi se incadrează între nmin = 300 rot/min şi nmax = 3200 rot/min. Pentru realizarea MODELULUI EXPERIMENTAL pe baza analizei de soluţii s-a conceput documentaţia tehnică materializată în desen ansamblu PHD – 00 pompă dublă împreună cu documentaţia tehnică de execuţie pentru reperele componente.
In documentul de prezentare a etapei 1-a s-au evidenţiat rezultatele inovative ale MODELULUI EXPERIMENTAL materializate în modul inovativ de realizare a treptelor cât şi în modul de cuplare al acestora. S-a evidenţiat realizarea treptei a 1-a şi a 2-a în construcţie compactă (cu un numar minim de etanşări şi repere) cu un singur compensator subţire şi cu lagărele amplasate în flanşa şi în corpul pompei. Prin modul inovativ de cuplare se elimină necesitatea unor capace şi flanşe intermediare ceea ce duce la scăderea semnificativă a gabaritului axial al pompei duble şi la realizarea unei fiabilităţi superioare a pompelor duble PHD-00 faţă de pompele duble existente pe piaţă.
Pe baza studiului si a documentatiei tehnice a MODELULUI EXPERIMENTAL s-au stabilit cerintele pentru realizarea, testarea si experimentarea MODELULUI EXPERIMENTAL (ce se vor efectua in ETAPA a 2-a a proiectului) prin testarea functionalitatii ME pe standurile de proba si pe echipamentele de laborator speciale.
3. ETAPA 2 Realizare, testare /experimentare model experimental, termen: 30.04.2014.
Activităţi desfăşurate în etapa a 2-a:
3.1. Activitatea 2.1: Elaborare soluţie constructivă şi tehnologică pentru MODELUL EXPERIMENTAL – ME
Pe baza documentaţiei tehnice (constructivă şi tehnologică) din Etapa 1-a pentru materializarea soluţiei optime în vederea realizării unui MODEL EXPERIMENTAL pentru POMPELE PDH –00a fost definitivat şi finalizat “MODELUL EXPERIMENTAL–ME”al pompei duble PDH-00.MODELUL EXPERIMENTAL realizat conform documentatiei tehnice respectă cerinţele beneficiarilor. Pentru realizarea MODELULUI EXPERIMENTAL s-a conceput documentaţia tehnică materializată în desen ansamblu PDH – 00 si desene piese componente. Pompa PH-00 a fost realizata conform Fig.1. a,b,c,d. , Modelul experimental PDH-00 (piese componente si ansamblu).
3.2. Activitatea 2.2: Experimentarea model realizat
La experimentarea modelului realizat s-au avut în vedere procedurile interne HESPER.
Raportul de testare/experimentare a demonstrat ca produsul realizat prin proiect indeplineste cerintele impuse.
3.3. Activitatea 2.3: Elaborare referenţial/caietde sarcini iniţial
Elaborare referenţial/caiet de sarcini iniţiala avutca obiect stabilirea principalelor măsuri şi indicaţii ce trebuiesc respectate de executantul MODELULUI EXPERIMENTAL în vederea realizării calitative şi recepţiei acestuia ca model experimental. Caietul de sarciniface parte integrantă din documentaţia scrisă şi desenată a produsului şi se foloseşte împreună cu aceasta. Informaţii asupra caracteristicilor tehnice, descriere montaj, mod de funcţionare, reglaj, indicatori de fiabilitate, piese de schimb ş.a., sunt prezentate în Notiţa Tehnicăaferenta caietului de sarcini.Caietele de sarcini de specialitate pentru componente ale produsului, completează caietul de sarcini şi fac parte integrantă din acesta.
3.4. Activitatea 2.4: Prezentare şi demonstrare funcţionalitate şi utilitate model realizat
Activitatea de diseminare a avut loc joi 17 aprilie 2014, sala CB207, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei 313, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departament Tehnologia Construcţiilor
Activitatea de diseminare la care au participat 84 persoane s-a desfaşurat conform urmatorului program:
1. 09.00-09.15 – Înregistrare participanţi;
2. 09.15-09.30 – Cuvânt de deschidere, Prezentare proiect – prof.univ.OPRAN Constantin, Director proiect;
3. 09.30.- 09.45 – HESPER SA, Contractor proiect – dr.ing.PRICOPMircea, Director general;
4. 9.45 -10.00- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice – Partener proiect – prof.univ.DOICIN Cristian, Responsabil proiect;
5. 10.15-10.30-Prezentare Etapa 1, Cercetare experimentală privind realizarea de modele pentru pompe PHD-00-asist.univ.dr.ing. TEODORESCU Florin. UPB;
6. 10.30.- 10.45- Dezbateri Etapa 1 proiect ;
7. 10.45-11.15 – Pauză de cafea, Vizită Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departament Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
8.11.15-11.30- Prezentare Etapa 2- Realizare testare /experimentare model experimental – dr.ing.DINU Maria – HESPER SA;
9.11.30-11.45 – Dezbateri Etapa 2 proiect;
10.11.45 -12.00-Strategii de succes ale proiectului – prof.univ.OPRAN Constantin, Director proiect;
11.12.00-12.30 – Discuţii, Concluzii .
3.5. Concluzii etapa 2
1. Modelul experimental a corespuns cu cerințele clienților.
2.Randamentele volumice au fost conform cerintelor etapei, pompa a funcționat la presiunea maximă indicată, fiind testată și la 1.5· Pmax pentru verificarea rezistenței mecanice și a lipsei deformării componentelor.
3. Lagărele au fost bine dimensionate și din acest motiv pompa nu s-a supraîncălzit.
4. Pentru fabricația de serie este necesară mărirea capacității la mașinile-unelte și la standurile de probare în conformitate cu seriile prelucrate și dotarea cu scule specializate care să permită o productivitate mare.
5. În viitor se este necesară dotarea standurile cu aparatură pentru măsurarea momentului de antrenare și a puterii consumate și se vor realiza SDV-uri necesare pentru determinarea nivelului de zgomot al pompelor.
6. Realizarile din Etapa a 2-a corespund cu datele prezentate in Plan de realizare proiect ” Pompe duble cu roti dintate PHD-Gr1 realizate in constructie inovativa”, proiect Nr. 11DPST/20.08.2013.
3.6.Persoana de contact: ing. LAZAR Cornel, SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460, e-mail: hesper@hesper.ro, pag. web: www.hesper.ro.
3. Etapa a 3-a: DEZVOLTARE EXPERIMENTALA PRIVIND PROIECTAREA CONSTRUCTIVA SI TEHNOLOGICA A PROTOTIP POMPE PHD, termen: 30.11.2014.
Activităţi desfăşurate în etapa a 3-a:
3.1 Activitatea 3.1: ELABORARE DOCUMENTATIE DE ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA
In Activitatea 3.1, DOCUMENTATIE DE ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA, s-a elaborat un studiu care a cuprins:
a) Investigarea pieţei, a necesităţilor de consum.
b) Conectarea dinamică a organizaţiei la mediul ei economico-social.
c) Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum.
d. Maximizarea profitului.
In cadrul studiului s-a pornit de la DOMENIILE DE FABRICATIE a HESPER SA si s- a realizat o DESCRIEREA PIETEI DE DESFACERE stabilindu-s e clientii si piata tinta a firmei avand in vedere ca pompele cu roti dintate, motoarele si servodirectiile hidraulice produse de HESPER sunt componente ale circuitelor hidraulice pentru masini agricole, utilaje mobile grele, instalatii de ridicat, masini –unelte, si sunt folosite in industria metalurgica si siderurgica, in industria constructiilor de masini, alimentara. S-a mentionat ca Piata interna de hidraulica s-a deteriorat in ultimii ani, in special datorita restrangerii sau incetarii activitatii majoritatii producatorilor industriali, produsele fiind acum utilizate, in special ca piese de schimb pentru revizii si reparatii. De asemenea, acestor probleme li se adauga, la beneficiarii actuali, presiunea produselor concurente. Ca urmare, in productia si desfacerea produselor, HESPER SA s-a orientat spre piata externa, in special piata europeana (mai ales UE: Italia, Germania, Franta, Spania, Olanda, Suedia, Bulgaria, Marea Britanie), SUA, Asia si Africa. S-a reusit extinderea pietei externe pentru produsele HESPER SA, exportul crescand permanent in ultimii ani, chiar si in conditiile crizei economice mondiale. S-a evidentiat ca Exportul reprezinta in prezent aproximativ 92 % din valoarea vanzarilor HESPER.
3.2 Activitatea 3.2: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE REALIZARE A PRODUSULUI – PROTOTIP
In Activitatea 3.2 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE REALIZARE A PRODUSULUI – PROTOTIP a fost elaborat prototipul pompei PDH – 00. A fost finalizat desenul de ansambul al prototipului pompei PDH-00 impreuna cu desenele de executie si s-a finalizat tehnologia de prelucrare pentru reperele pompei. Pe baza elaborării soluţiei constructive si tehnologice pentru modelul experimental, PROTOTIPUL realizat in prezenta documentatie respecta cerinta principala a beneficiarilor de realizare a unei pompei duble cu o dimensiune axiala sub 150 mm (146,7+1) corespunzătoare grupei 1, ale cărei volume geometrice sunt cuprinse între 7,4 cm3/rot pentru treapta intaia şi 6,3 cm3/rot pentru treapta a doua, la urmatorii parametrii de presiune Pn = 50 bar (Pmax= 80 bar) pentru treapta intaia si Pn = 70 bar (Pmax= 100 bar) pentru treapta a doua. Turatiile de actionare sunt variabile si se incadreaza intre nmin = 300 rot/min si nmax = 3200 rot/min. Pentru realizarea PROTOTIPULUI s-a conceput documentatia tehnica materializata in desen ansamblu PDH – 00 (editia noiembrie 2014) pompa dubla impreuna cu documentatia tehnica de executie pentru reperele componente. PROTOTIPUL realizat a respectat caracterul inovativ al pompei duble cu gabarit redus PHD-00 propus inca din etapa anterioara a proiectului caracter care consta atat in modul de realizare al treptelor de transmisie cat si in modului de cuplare al acestora.
3.3 Activitatea 3.3: ELABORARE DOCUMENTATIE DE EXECUTIE SI REALIZARE SDV-uri
In cadrul Activitatii 3.3 ELABORARE DOCUMENTATIE DE EXECUTIE SI REALIZARE SDV-uri au fost realizate documentatiile de executie pentru reperele pompei PDH -00 impreuna cu SDV-urile aferente.
3.4. Activitatea 3.4: DISEMINARE. REZULTATE DISEMINARE
Activitatea 3.4 de diseminare a avut loc dupa cum urmeaza:
1. Participare cu lucrari la conferinta:
„International Conference of Technology for Polymeric and Composites Products – Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014”
Articole publicate
1. OPRAN Constantin Gheorghe; PRICOP Mircea; TEODORU Constantin; 2014; Innovative Design of Polymeric Systems used in Manufacturing of Gear Pumps; Proceedings of „International Conference of Technology for Polymeric and Composites Products – Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014” ; „Applied Mechanics and Materials” volume, published by Trans Tech Publications Inc., Switzerland; http://www.scientific.net.
2. OPRAN Constantin Gheorghe; PRICOP Mircea;TEODORU Constantin; 2014; Research Regarding Adaptive Design of Gear Pumps used for Polymeric Products Engineering; Proceedings of „International Conference of Technology for Polymeric and Composites Products – Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014” ; „Applied Mechanics and Materials” volume, published by Trans Tech Publications Inc., Switzerland; http://www.scientific.net.

Articole sustinute:
Constantin Gheorghe OPRAN, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Mircea PRICOP, SC HESPER SA Bucharest, Romania, Constantin TEODORU, SC HESPER SA Bucharest, Romania, Maria DINU, SC HESPER SA Bucharest, Romania; 2014; Advanced Integrated System Of Innov ative Gear Pumps For Polymeric Products Engineering; „International Conference of Technology for Polymeric and Composites Products – Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014”.
Participare cu lucrari la conferinta: „25th DAAAM International Symposium”- „25th DAAAM 2014”, 26-29th November 2014 Vienna, Austria.
Articole publicate:
1. OPRAN Constantin; PRICOP Mircea; TEODORU Constantin; 2014; Embedded Engineering for Low Noie Gear Pumps; DAAAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOOK 2014, Chapter 13; Published by DAAAM International Vienna, Austria, EU; ISBN 978-3-901509-98-8; pp.163-170.
2. OPRAN Constantin; PRICOP Mircea; TEODORU Constantin; 2014; Researches on Design and Manufacturing of Innovative Double Gears Pumps; Annals of DAAAM for 2014, Volume 25, No1, CDROM version, Published by DAAAM International Vienna, Austria, EU; ISBN 978-3-901509-99-5.
Concluzii etapa a 3-a
Pe baza activitatilor realizate in ETAPA a 3-a „ DEZVOLTARE EXPERIMENTALA PRIVIND PROIECTAREA CONSTRUCTIVA SI TEHNOLOGICA A PROTOTIP POMPE PHD” a proiectului „Pompe duble cu roţi dinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă”, Acronim ” PHD-00″ au fost finalizate urmatoarele:
a.DOCUMENTATIA DE ANALIZA TEHNICO – ECONOMICA (Activitatea 3.1) in care s-a realizat o analiza de marketing privind implementarea proiectului la HESPER SA (calcul pret de cost pompa PDH-00, analiza pietelor de desfacere, Analiza SWOT privind rezultatea proiectului,etc)
b. ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE REALIZARE A PRODUSULUI – PROTOTIP (Activitatea 3.2), activitate care in care a fost efectuata realizarea efectiva a prototipului pompei PDH -00 (pe baza desenelor de ansamblu si a desenelor de executie elaborate in aceasta activitate).
c. ELABORARE DOCUMENTATIE DE EXECUTIE SI REALIZARE SDV-uri (Activitatea 3.4) care a cuprins proiectarea, realizarea si completarea SVD-isticii pentru reperele componente ale pompei PHD. Activitatea 3.4 a cuprins activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului activitatea care s-a materializat prin prezentarea de lucrari stiintifice cotate ISI la conferinte recunoscute pe plan international precum DAAAM 2014 si POLCOM 2014.
Prin realizarea obiectivelor etapei a 3-a a proiectului s-au stabilit cerintele pentru trecerea la etapa de implementarea in productie a prototipului.
4. Etapa a 4-a: DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL, termen: 30.11.2015.
În conformitate cu planul de realizare a proiectului, în etapa a ETAPA IV-a, s-au efectuat activităţile specifice având ca obiectiv general “DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL” etapă care, în conformitate cu programul de realizare a proiectului, are următoarele activităţi cu obiectivele menţionate în TABELUL 1:

ACTIVIŢĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL ETAPEI a IV-a TERMENE Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
Etapa a 4-a: DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL 30.11.2015 Prototip; Raport testare; Plan operații, flux tehnologic, referential/caiet sarcini final
ACTIVITATEA 4.1: REALIZARE PROTOTIP 30.11.2015 Execuție prototip
ACTIVITATEA 4.2: VERIFICARE ȘI EXPERIMENTARE PROTOTIP 30.11.2015 Raport testare prototip
ACTIVITATEA 4.3: ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGĂTIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL 30.11.2015 Plan operații, flux tehnologic, referential/caiet sarcini final

Pe baza rezultatelor din etapa a 1-a, a 2-a și a 3-a a proiectului “Pompe duble cu roţi dinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă” în cadrul etapei a 4-a a fost conceputa şi realizată DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL pentru a realiza implementarea in producția HESPER SA a prototipului rezultat ca urmare a testelor realizate pe MODELUL EXPERIMENTAL.

In etapa a 4-a, DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL s-au structurat activităţile pentru implementarea produsului raportate la cerințele de marketing și la cerințele beneficiarului. În cadrul etapei s-au efectuat :
In Activitatea 4.1 REALIZARE PROTOTIP a fost realizat prototipul final al pompei PDH – 00. In cadrul acestei activitati s-a urmarit finalizarea modelului experimental obtinut in cadrul etapei a 3-a a proiectului astfel încât sa satisfacă cererea beneficiarilor de a încorpora în gama produsele lor pompe cu dimensiuni axiale cât mai reduse care să poate sa fi înglobate în sisteme tehnologice integrate extrem de compacte. A fost finalizat desenul de ansambul al prototipului pompei PDH-00 împreuna cu desenele de executie și s-a finalizat tehnologia de prelucrare pentru reperele pompei, inclusiv tehnologia de montare – demontare.
PROTOTIPUL realizat a respectat caracterul inovativ al pompei duble cu gabarit redus PHD-00 propus înca din etapa anterioara a proiectului caracter care consta atât în modul de realizare al treptelor de transmisie cât și in modului de cuplare al acestora.
In cadrul Activitatii 4.2 VERIFICARE ȘI EXPERIMENTARE PROTOTIP a fost realizata testarea/verificarea pompelor si emiterea raportului de testare.
In Activitatea 4.3 ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGĂTIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL, au fost finalizate planele de operații, fluxul tehnologic și documentatiile de executie pentru reperele pompei PDH -00 impreuna cu SDV-urile prezentate in extenso in partea tehnica.
Definitivarea referențialului (caietul de sarcini) care a inclus o parte de prezentare generală a cerințelor de realizare a pompelor duble PHD – 00 în care s-a evidențiat că aceste pompe trebuie să îndeplinească sensul unic de antrenare stânga, conform cerințelor clientului. De asemenea fixarea trebuie executată astfel încât să nu se introduce forte axiale sau radiale în axul de antrenare în timpul funcționării.
CONCLUZII
Prin realizarea obiectivelor etapei a 4-a a proiectului s-au indeplinit cerintele pentru implementarea în producție a prototipului.
Prezentarea rezultatelor intregului proiect s-a realizat in cadrul evenimentului SEMINAR ŞTIINŢIFIC INOVARE ÎN HIDRAULICA POMPELOR CU ROŢI DINŢATE, desfasurat in 26 noiembrie 2015, Sala CB 207, UPB-IMST

Anunturi si Evenimente

REZUMAT RAPORT ACTIVITATE DISEMINARE
ETAPA 2 –REALIZARE, TESTARE/EXPERIMENTARE MODEL EXPERIMENTAL
Proiect ” Pompe duble cu roţidinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă”, Acronim ” PHD-00″ , având codul ” PN-II-IN-DPST-2012-1-0033″
Activitatea de diseminare a avut loc joi 17 aprilie 2014, sala CB207, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei 313, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departament Tehnologia Construcţiilorşi a fost prezentata pe larg in paginile 52-78 (26 pagini) la punctul “5. PREZENTAREA SI DEMONSTRARE FUNCTIONALITATE SI UTILITATE MODEL REALIZAT (ACTIVITATEA 2.4)” si in “Proiect PHD 00-0033-Etapa 2-30 aprilie 2014 – HESPER-UPB, Raportareștiințifică, ANEXĂ, FOTOGRAFII REALIZATE ÎN TIMPUL DEMONSTRĂRII FUNCŢIONALITĂŢII ŞI UTILITĂŢII MODELULUI REALIZAT (ACTIVITATEA 2.4) (6 pagini) din cadrullucrarii, “Proiect PHD 00-0033-Etapa 2-30 aprilie 2014 – HESPER-UPB Raportareștiințifică“.
Activitatea de diseminare la care au participat 84 persoane s-a desfaşurat conform urmatorului program:
1. 09.00-09.15 – Înregistrareparticipanţi;
2. 09.15-09.30 – Cuvânt de deschidere, Prezentareproiect – prof.univ.OPRAN Constantin, Director proiect;
3. 09.30.- 09.45 – HESPER SA, Contractor proiect – dr.ing.PRICOPMircea, Director general;
4. 9.45 -10.00- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, FacultateaIngineriasiManagementulSistemelorTehnologice – Partenerproiect – prof.univ.DOICIN Cristian, Responsabilproiect;
5. 10.15-10.30-Prezentare Etapa 1, Cercetareexperimentalăprivindrealizarea de modelepentrupompe PHD-00-asist.univ.dr.ing. TEODORESCU Florin. UPB;
6. 10.30.- 10.45- DezbateriEtapa 1 proiect ;
7. 10.45-11.15 – Pauză de cafea, VizităFacultatea de IngineriaşiManagementulSistemelorTehnologice, DepartamentTehnologiaConstrucţiilor de Maşini;
8.11.15-11.30- PrezentareEtapa 2- Realizaretestare /experimentare model experimental – dr.ing.DINU Maria – HESPER SA;
9.11.30-11.45 – DezbateriEtapa 2 proiect;
10.11.45 -12.00-Strategii de succes ale proiectului – prof.univ.OPRAN Constantin, Director proiect;
11.12.00-12.30 – Discuţii, Concluzii .
Concluziileactivităţii de diseminare cu punereaînevidență a rezultateloretapeișigradul de realizareaobiectivelor
1. Modelul experimental a corespuns cu cerințele clienților.
2.Randamentele volumice au fost conform cerintelor etapei, pompa a funcționat la presiunea maximă indicată, fiind testată și la 1.5·Pmax pentru verificarea rezistenței mecanice și a lipsei deformării componentelor.
3. Lagărele au fost bine dimensionate și din acest motiv pompa nu s-a supraîncălzit.
4. Pentru fabricația de serie este necesară mărirea capacității la mașinile-unelte și la standurile de probare în conformitate cu seriile prelucrate și dotarea cu scule specializate care să permită o productivitate mare.
5. În viitor se este necesară dotarea standurile cu aparatură pentru măsurarea momentului de antrenare și a puterii consumate și se vor realiza SDV-uri necesare pentru determinarea nivelului de zgomot al pompelor.
6. Realizarile din Etapa a 2-a corespund cu datele prezentate in Plan de realizare proiect ” Pompe duble cu roti dintate PHD-Gr1 realizate in constructie inovativa”, proiect Nr. 11DPST/20.08.2013.

Denumire achiziţie Achiziție sevicii de consultanta în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 191.100 lei
Termen limita de depunere oferte 10.04.2014/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.04.2014/ora 12:00

Se publica anuntul de finalizare proiect cu urmatorul continut:
Bucureşti, 12.10.2015
Finalizare proiect „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
HESPER SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr.1, sector 4, cod poştal 040542, Tel 021.3351050, Fax 021.3372460, anunță finalizarea implementării proiectului “DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 593/11.10.2013 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE)
Valoarea totală a proiectului 5.681.449,24 Ron; Valoarea finanţării nerambursabile 2.250.631,32 Ron ( din care 1.868.023,99 Ron FEDR si 382.607,33 Ron buget national )
Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti pe o durată de 24 luni.
In data de 26.11.2015, cu incepere de la ora 12:00, este programat un seminar de diseminare rezultate proiect. Evenimentul se organizeaza la Universitatea Politehnica Bucuresti, sala CB206 – IMST-TCM-LTPC

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA

Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460, e-mail: hesper@hesper.ro, pag. web: www.hesper.ro.