Proiecte

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente Structurale
2014 – 2020

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente Structurale
2007 – 2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea
Europeana, va invitam sa vizitati site-ul : fonduri-ue

Proiect Etansare

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 593/11.10.2013.
Contract aprobat in cadrul : Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice
Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin CDI
Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Titlul proiectului: dezvoltarea competitivitatii s.c.
hesper s.a. bucuresti prin realizarea unei grupe de pompe cu roti dintate care
inglobeaza un sistem de etanșare-compensare inovativ

Cod SMIS – CSNR 47517
Acronimul proiectului: ETANSARE
Beneficiar proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti,
cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod
fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director
economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460,
e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect/reprezentant legal proiect: Corneliu LAZAR
e-mail:cornellazar@hesper.ro ; tel./fax:021.3351050/021.3372460.
Organismul Intermediar: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Valoarea totală eligibila a proiectului: 5.023.058,70 lei
Valoare nerambursabilă: 2.250.631,32 lei
Valoare contribuţie proprie: 2.772.427,38 lei

Prezentare

Obiective/Rezultatele preconizate ale proiectului: Ideea proiectului constă în
realizarea unei pompe si introducerea în fabricaţie a unei noi grupe de pompe
hidraulice cu roţi dinţate care se caracterizează printr-un sistem de
etanşare-compensare inovativ şi care se incadrează din punct de vedere dimensional
în grupa I-a de pompe hidraulice.
Durata contractului: 21 luni (11.10.2013 – 08.2015).

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate Termene
1 Elaborarea si publicarea anuntului de demarare a proiectului intr-un
ziar local (activitate neeligibila)
Luna 1 implementare
2 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost
prevazute in proiect (activitate neeligibila)
Luna 1-3 implementare
3 A. Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibila) Luna 1-20 implementare
4 B. Alte activităţi de inovare (servicii de consultanţă pentru
inovare) (activitate eligibila)
Luna 5-16 implementare
5 C. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor
cercetării-dezvoltării (activitate eligibila)
Luna 20-21 implementare
6 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului
intr-un ziar local (activitate neeligibila)
Luna 21 implementare
7 Auditul proiectului (activitate neeligibila) Luna 21 implementare

Prin Actul aditional nr.3/2015 s-a prelungit durata proiectului la 24 luni, iar
calendarul/graficul de activitati s-a modificat dupa cum urmeaza:

Crt. Activitate De la luna 1 (nr lună de la începerea
proiectului)
Până la luna 21 (nr lună de la începerea
proiectului)
1 Elaborarea si publicarea anuntului de demarare a proiectului intr-un
ziar local
luna 1 luna 1
2 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost
prevazute in proiect
luna 1 luna 16
3 A. Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibila) luna 1 luna 23
4 B. Alte activităţi de inovare (achiziţionarea de servicii de
consultanţă pentru inovare) (activitate eligibila)
luna 5 luna 16
5 Intocmirea cererii de rambursare 3 (activitate neeligibila) luna 18 luna 18
6 Depunerea documentatiei pentru obţinerea şi validarea drepturilor de
proprietate industrială (activitate eligibila)
luna 3 luna 20
7 C. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor
cercetării-dezvoltării (activitate eligibila)
luna 12 luna 24
8 Managementul de proiect (activitate neeligibila) luna 1 luna 21
9 Achizitia de materiale publicitare (fise de prezentare)(activitate
neeligibila)
luna 21 luna 23
10 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului
intr-un ziar local
luna 22 luna 24
11 Auditul proiectului (activitate neeligibila) luna 24 luna 24
12 Intocmirea cererii de rambursare 4 (activitate neeligibila) luna 24 luna 24

Anunturi si Evenimente

Denumire achiziţie Achiziție sevicii de consultanta în cadrul
proiectului „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI
PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA
UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR
EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 191.100 lei
Termen limita de depunere oferte 10.04.2014/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.04.2014/ora 12:00

Se publica anuntul de finalizare proiect cu urmatorul continut:
Bucureşti, 12.10.2015
Finalizare proiect „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN
REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE
ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
HESPER SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr.1, sector 4, cod
poştal 040542, Tel 021.3351050, Fax 021.3372460, anunță finalizarea implementării
proiectului “DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA
UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE
INOVATIV”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare nr. 593/11.10.2013 încheiat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS
CCE)
Valoarea totală a proiectului 5.681.449,24 Ron; Valoarea finanţării nerambursabile
2.250.631,32 Ron ( din care 1.868.023,99 Ron FEDR si 382.607,33 Ron buget national )
Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti pe o durată de 24 luni.
In data de 26.11.2015, cu incepere de la ora 12:00, este programat un seminar de
diseminare rezultate proiect. Evenimentul se organizeaza la Universitatea
Politehnica Bucuresti, sala CB206 – IMST-TCM-LTPC

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542,
tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460

Proiect Silentios

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 594/11.10.2013.
Contract aprobat in cadrul : Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice
Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin CDI
Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Titlul proiectului: Dezvoltarea competitivitatii bazate pe
inovare a societatii hesper s.a. prin realizarea unei pompe hidraulice cu roti
dintate de cilindree mica, cu nivel de zgomot redus

Cod SMIS – CSNR 47520
Acronimul proiectului: SILENTIOS
Beneficiar proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti,
cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod
fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director
economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460,
e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect/reprezentant legal proiect: Corneliu LAZAR
e-mail:cornellazar@hesper.ro ; tel./fax:021.3351050/021.3372460.
Organismul Intermediar: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Valoarea totală eligibila a proiectului: 4.313.685,86 lei
Valoare nerambursabilă: 1.985.979,53 lei.
Valoare contribuţie proprie: 2.327.706,33lei.

Prezentare

Obiective/Rezultatele preconizate ale proiectului:Obiectivul general al proiectului
este realizarea şi introducerea în fabricaţie a unor pompe din gr.1 și gr.2 cu roți
dințate, care să poată lucra la presiune și turație ridicată (5000-6000 rot./minut),
fără ca zgomotul să depașească 45-50 dB. Noul tip de pompă, cu parametri de
funcţionare îmbunătăţiţi şi un consum energetic redus, înglobează elemente de
noutate atât pe plan intern, cât si internaţional
Durata contractului: 21 luni (11.10.2013 – 08.2015)

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate Termene
1 Elaborarea si publicarea anuntului de demarare a proiectului intr-un
ziar local (activitate neeligibila)
Luna 1 implementare
2 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost
prevazute in proiect (activitate neeligibila)
Luna 1-3 implementare
3 A. Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibila) Luna 1-20 implementare
4 B. Alte activităţi de inovare (servicii de consultanţă pentru
inovare) (activitate eligibila)
Luna 5-26 implementare
5 C. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor
cercetării-dezvoltării (activitate eligibila)
Luna 20-21 implementare
6 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului
intr-un ziar local (activitate neeligibila)
Luna 21 implementare
7 Auditul proiectului (activitate neeligibila) Luna 21 implementare

Prin Actul aditional nr.4/2015 s-a prelungit durata proiectului la 24 luni, iar
calendarul/graficul de activitati s-a modificat dupa cum urmeaza:

Crt. Activitate De la luna 1 (nr lună de la începerea
proiectului)
Până la luna 21 (nr lună de la începerea
proiectului)
1 INFORMARE ŞI PUBLICITATE luna 1 luna 24
2 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ luna 1 luna 23
3 ALTE ACTIVITĂŢI DE INOVARE luna 5 luna 16
4 DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU OBŢINEREA ŞI VALIDAREA DREPTURILOR DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
luna 3 luna 20
5 ACTIVITĂŢI PENTRU INTRODUCEREA ÎN PRODUCŢIE A REZULTATELOR
CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII
luna 12 luna 24
6 MANAGEMENTUL DE PROIECT luna 1 luna 24
7 AUDITUL PROIECTULUI luna 23 luna 24

Anunturi si Evenimente

Denumire achiziţie Achiziție sevicii de consultanta în cadrul
proiectului „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII BAZATE PE INOVARE A
SOCIETATII HESPER S.A. PRIN REALIZAREA UNEI POMPE HIDRAULICE CU ROTI
DINTATE DE CILINDREE MICA, CU NIVEL DE ZGOMOT REDUS”
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR
EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 191.100 lei
Termen limita de depunere oferte 10.04.2014/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.04.2014/ora 12:00

Se publica anuntul de finalizare proiect cu urmatorul continut:
Bucureşti, 12.10.2015
Finalizare proiect „Dezvoltarea competitivitatii bazate pe inovare a societatii
hesper s.a. prin realizarea unei pompe hidraulice cu roti dintate de cilindree mica,
cu nivel de zgomot redus”
HESPER SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr.1, sector 4, cod
poştal 040542, Tel 021.3351050, Fax 021.3372460, anunță finalizarea implementării
proiectului “DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA
UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE
INOVATIV”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare nr. 593/11.10.2013 încheiat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS
CCE)
Valoarea totală a proiectului 4.936.434,61 Ron; Valoarea finanţării nerambursabile
1.985.979,53 Ron ( din care 1.648.363 Ron FEDR si 337.616, 53 Ron buget national )
In data de 26.11.2015, cu incepere de la ora 12:00, este programat un seminar de
diseminare rezultate proiect. Evenimentul se organizeaza la Universitatea
Politehnica Bucuresti, sala CB206 – IMST-TCM-LTPC

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542,
tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460

Proiect Investitii Mici

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 4m/400680/8/26.11.2013
Contract aprobat in cadrul : PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie
Operaţiunea 1.1.1.A2: Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile

Titlul proiectului: Cresterea competitivitatii S.C. HESPER
S.A. din Bucuresti prin achizitionarea de utilaje de prelucrare moderne

Cod SMIS – 43240
Beneficiar proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti,
cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod
fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director
economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.004-0213372460,
e-mail:hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Director proiect/reprezentant legal proiect: Corneliu LAZAR
e-mail:cornellazar@hesper.ro ; tel./fax:021.3351050/021.3372460.
Organismul Intermediar: Ministerul Economiei – Autoritatea de Management POS-CCE
2007 – 2013
Valoarea totală eligibila a proiectului: 2.046.115 lei
Valoare nerambursabilă: 1.057.010,50 lei
Valoare contribuţie proprie: 989.104,50 lei.

Prezentare

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea performantelor economice
S.C. HESPER S.A. prin eficientizarea şi optimizarea activităţii operaţionale. Acest
lucru se va realiza prin achizitia si punerea in functiune de utilaje noi,
performante, de ultima generatie aparute in ultimii 3 ani, ce sunt conforme cu
standardele internationale.
Durata contractului: 12 luni (11.2013 – 10.2014)

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate De la …(luna … de la semnarea contractului) Până la …(luna … de la semnarea
contractului)
1 Realizarea procedurii de achizitie pentru elementele de cost
prevazute in proiect
luna 1 de la semnarea contractului luna 4 de la semnarea contractului
2 Achizitia primului utilaj luna 4 de la semnarea contractului luna 6 de la semnarea contractului
3 Intocmirea cererii de rambursare nr. 1 luna 5 de la semnarea contractului luna 6 de la semnarea contractului
4 Achizitia celui de-al 2-lea utilaj luna 7 de la semnarea contractului luna 9 de la semnarea contractului
5 Selectarea si angajarea de personal nou luna 5 de la semnarea contractului luna 9 de la semnarea contractului
6 Realizarea de autocolante pentru cele 2 utilaje achizitionate prin
proiect
luna 5 de la semnarea contractului luna 5 de la semnarea contractului
7 Elaborarea si publicarea anuntului de finalizare a proiectului
intr-un ziar local
luna 10 de la semnarea contractului luna 10 de la semnarea contractului
8 Intocmirea cererii de rambursare nr. 2 luna 10 de la semnarea contractului luna 11 de la semnarea contractului

Anunturi si Evenimente

Denumire achiziţie Achizitie utilaje în cadrul proiectului
„Cresterea competitivitătii S.C. HESPER S.A. din Bucuresti prin
achizitionarea de utilaje de prelucrare moderne”: Centru de
prelucrare cu comandă numerică (CNC) cu masă rotativă – 2 buc
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR
EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 2.326.674,00 lei
Termen limita de depunere oferte 25.04.2014/ora 12:00
Caietul de sarcini, documentatia specifică pot fi obtinute la HESPER SA/Persoana contact: Corneliu Lazar sau
www.fonduri-ue.ro/anunturi
Sedinta deschidere oferte 25.04.2014/ora 14:00

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542,
tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460

Proiect PHD 00-0033

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 11 DPST/20.08.2013

Titlul proiectului: Pompe duble cu roţi dinţate PHD-Gr1
realizate în construcţie inovativă

Acronimul proiectului: PHD-00
Coordonator proiect: SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4,
Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director
general Dr.Ing. PRICOP Mircea, Director economic Ec. ACATRINEI Camelia,
tel.004-0213351050, fax.004-0213372460, e-mail:hesper@hesper.ro, pag.
web:www.hesper.ro
Director proiect: prof.univ.Dr.MSc.Ing.OPRAN Constantin Gheorghe;
e-mail:constantin.opran@ltpc.pub.ro ; tel./fax:004-0214029930;
pag.web:www.ltpc.pub.ro.
Finanţat de către: UEFISCDI – Program Inovare – Subprogram Dezvoltare Produse –
Sisteme – Tehnologii
Link catre pagina UEFISCDI: http://uefiscdi.gov.ro
Valoarea totală a proiectului: 2.870.999,00 lei
Valoare nerambursabilă: 1.138.000,00 lei. (de la buget de stat)
Valoare contribuţie proproprie: 1.732.999,00 lei. (din alte surse atrase –
partenerii implicaţi în proiect)
Detalii despre proiect
Componenţa consorţiului:
Coordonator – CO – SC HESPER SA, Str. dr.Ctin.Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti,
cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7640/1991, cod
fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr. Ing. PRICOP Mircea, Director
economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460, e-mail:
hesper@hesper.ro, pag. web: www.hesper.ro; tip persoana juridica: SACD, Cod CAEN
principal 2812;
Partener 1 – P1 – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Splaiul Independenței
313, sector 6 Bucuresti, cod postal 060042, act de constituire Decret nr.
175/03.08.1948, cod fiscal 4183199, reprezentata prin RECTOR, prof. univ. Dr. Ing.
DARIE George, tel.: 004-0214029461, fax.: 004-0214115363, e-mail:
cabinet.rector@upb.ro, pag. web: www.upb.ro, tip persoana juridica: UNI, Cod CAEN
principal 8542;
Responsabil proiect prof.univ.Dr.Ing.Ec. DOICIN Cristian;
e-mail:cristian.doicin@cont-edu.pub.ro; tel/fax: 004-0214029302; fax:004-0213107753;
pag web: www.imst.pub.ro

Prezentare

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este realizarea şi
introducerea în fabricaţie a unei noi grupe de pompe duble cu roţi dinţate,
respectiv PHD – 00, corespunzătoare grupei 1, ale căror volume geometrice sunt
cuprinse între 0,85 cm3/rot şi 7,8 cm3/rot şi care se caracterizează prin dimensiuni
axiale reduse, fiind destinate unor aplicaţii speciale.
Durata contractului: 27 luni (20.08.2013 – 30.11.2015)
Durata implementarii: 3 ani (01.12.2015 – 30.11.2018)
Rezultatele preconizate ale proiectului: Rezultatul proiectului, “o nouă grupă de
pompe duble cu roţi dinţate”, este destinat circuitelor hidraulice de actionare, în
echiparea grupurilor hidraulice de dimensiuni mici (minicentraline), pentru
construcția de autovehicule și ambarcațiuni, echipamente de ridicat, utilaje mobile
grele și altew aplicații specific. În primul an de implementare a proiectului, 2015,
se vor realize un numar de 500 bucati pompe duble cu roti dinațate grupa 1, de
diferite volume geometrice, funcție de cerințele economiei și beneficiarilor
naționali sau internaționali.
În anii urmatori producția va crește treptat, în funcție de rezultate și cerere cu
1000 unități anual.

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

1. ETAPE/ACTIVITĂŢI
Etapa 1-a: Cercetare experimentala privind realizarea de modele pentru pompe PHD-00
(termen: 15.11.2013)
Activitatea 1.1: Studiu si analiza solutii
Activitatea 1.2:Elaborarea solutie constructiva si tehnologica pentru model
experimental
Etapa a 2-a: Realizare, testare/experimentare model experimental (termen:
30.04.2014)
Activitatea 2.1: Elaborare solutie constructiva si tehnologica pentru ME
Activitatea 2.2: Experimentarea modelului realizat
Activitatea 2.3: Elaborare referential/caiet sercini initial
Activitatea 2.4: Prezentare si demonstrare functionalitate si utilitate model
realizat
Etapa a 3-a: Dezvoltare experimentala privind proiectarea constructiva si
tehnologica a prototip pompe PHD-00 (termen: 30.11.2014)
Activitatea 3.1: Elaborare documentatie de analiza tehnico economica
Activitatea 3.2: Elaborare documentatie tehnica de realizare a produsului – prototip
Activitatea 3.3: Elaborare documentatie executie si realizare SDV-uri
Etapa a 4-a: Dezvoltare experimentala privind realizarea, verificarea si
experimentarea prototip a pompelor PHD (termen: 15.07.2015)
Activitatea 4.1: Realizarea prototip
Activitatea 4.2: Verificare si experimentare prototip
Etapa a 5-a: Elaborare documentatie pregatire fabricatie si definitivare referential
(termen: 30.11.2015)
Activitatea 5.1: Plan de operatii, flux tehnologic, caiet de sarcini final.
2. ETAPA I-a, termen: 15.11.2013.
În conformitate cu planul de realizare a proiectului, în ETAPA I-a (termen:
15.11.2013), s-au efectuat activităţi specifice având ca obiectiv general
“CECRCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA DE MODELE PENTRU POMPE PHD-00”.
Activităţi desfăşurate în etapa 1-a:
Activitatea 1.1: Studiu şi analiză de soluţii
Pe baza studiilor de specialitate elaborate de catre partenerii din consorțiu s-a
elaborat un studiu tehnic de sinteza, prin care s-au evidențiat realizările cele mai
recente în domeniu, s-au selectat şi analizat soluţii tehnice compatibile cu
obiectivul proiectului şi s-a elaborat un studiu şi analiză de soluţii în vederea
realizării de modele pentru pompe PHD-00.
Activitatea 1.2: Elaborare soluţie constructivă şi tehnologică pentru model
experimental
Pe baza analizei de soluţii efectuate în cadrul Activităţii 1.1 s-a materializat
documentaţia tehnică inclusă în documentul de prezentare a rezultatelor etapei.
MODELUL EXPERIMENTAL propus în documentaţie respectă cerinţa principală de realizare
a unei pompe duble cu o dimensiune axială de sub 150 mm (146,7+1) corespunzătoare
grupei 1, ale cărei volume geometrice sunt cuprinse între 7,4 cm3/rot pentru treapta
1-a şi 6,3 cm3/rot pentru treapta a 2-a, la parametrii de presiune Pn = 50 bar
(Pmax= 80 bar) pentru treapta 1-a si Pn = 70 bar (Pmax= 100 bar) pentru treapta a
2-a. Turaţiile de acţionare sunt variabile şi se incadrează între nmin = 300 rot/min
şi nmax = 3200 rot/min. Pentru realizarea MODELULUI EXPERIMENTAL pe baza analizei de
soluţii s-a conceput documentaţia tehnică materializată în desen ansamblu PHD – 00
pompă dublă împreună cu documentaţia tehnică de execuţie pentru reperele componente.
In documentul de prezentare a etapei 1-a s-au evidenţiat rezultatele inovative ale
MODELULUI EXPERIMENTAL materializate în modul inovativ de realizare a treptelor cât
şi în modul de cuplare al acestora. S-a evidenţiat realizarea treptei a 1-a şi a 2-a
în construcţie compactă (cu un numar minim de etanşări şi repere) cu un singur
compensator subţire şi cu lagărele amplasate în flanşa şi în corpul pompei. Prin
modul inovativ de cuplare se elimină necesitatea unor capace şi flanşe intermediare
ceea ce duce la scăderea semnificativă a gabaritului axial al pompei duble şi la
realizarea unei fiabilităţi superioare a pompelor duble PHD-00 faţă de pompele duble
existente pe piaţă.
Pe baza studiului si a documentatiei tehnice a MODELULUI EXPERIMENTAL s-au stabilit
cerintele pentru realizarea, testarea si experimentarea MODELULUI EXPERIMENTAL (ce
se vor efectua in ETAPA a 2-a a proiectului) prin testarea functionalitatii ME pe
standurile de proba si pe echipamentele de laborator speciale.
3. ETAPA 2 Realizare, testare /experimentare model experimental, termen: 30.04.2014.
Activităţi desfăşurate în etapa a 2-a:
3.1. Activitatea 2.1: Elaborare soluţie constructivă şi tehnologică pentru MODELUL
EXPERIMENTAL – ME
Pe baza documentaţiei tehnice (constructivă şi tehnologică) din Etapa 1-a pentru
materializarea soluţiei optime în vederea realizării unui MODEL EXPERIMENTAL pentru
POMPELE PDH –00a fost definitivat şi finalizat “MODELUL EXPERIMENTAL–ME”al pompei
duble PDH-00.MODELUL EXPERIMENTAL realizat conform documentatiei tehnice respectă
cerinţele beneficiarilor. Pentru realizarea MODELULUI EXPERIMENTAL s-a conceput
documentaţia tehnică materializată în desen ansamblu PDH – 00 si desene piese
componente. Pompa PH-00 a fost realizata conform Fig.1. a,b,c,d. , Modelul
experimental PDH-00 (piese componente si ansamblu).
3.2. Activitatea 2.2: Experimentarea model realizat
La experimentarea modelului realizat s-au avut în vedere procedurile interne HESPER.
Raportul de testare/experimentare a demonstrat ca produsul realizat prin proiect
indeplineste cerintele impuse.
3.3. Activitatea 2.3: Elaborare referenţial/caietde sarcini iniţial
Elaborare referenţial/caiet de sarcini iniţiala avutca obiect stabilirea
principalelor măsuri şi indicaţii ce trebuiesc respectate de executantul MODELULUI
EXPERIMENTAL în vederea realizării calitative şi recepţiei acestuia ca model
experimental. Caietul de sarciniface parte integrantă din documentaţia scrisă şi
desenată a produsului şi se foloseşte împreună cu aceasta. Informaţii asupra
caracteristicilor tehnice, descriere montaj, mod de funcţionare, reglaj, indicatori
de fiabilitate, piese de schimb ş.a., sunt prezentate în Notiţa Tehnicăaferenta
caietului de sarcini.Caietele de sarcini de specialitate pentru componente ale
produsului, completează caietul de sarcini şi fac parte integrantă din acesta.
3.4. Activitatea 2.4: Prezentare şi demonstrare funcţionalitate şi utilitate model
realizat
Activitatea de diseminare a avut loc joi 17 aprilie 2014, sala CB207, Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei 313, Facultatea de Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice, Departament Tehnologia Construcţiilor
Activitatea de diseminare la care au participat 84 persoane s-a desfaşurat conform
urmatorului program:
1. 09.00-09.15 – Înregistrare participanţi;
2. 09.15-09.30 – Cuvânt de deschidere, Prezentare proiect – prof.univ.OPRAN
Constantin, Director proiect;
3. 09.30.- 09.45 – HESPER SA, Contractor proiect – dr.ing.PRICOPMircea, Director
general;
4. 9.45 -10.00- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Ingineria si
Managementul Sistemelor Tehnologice – Partener proiect – prof.univ.DOICIN Cristian,
Responsabil proiect;
5. 10.15-10.30-Prezentare Etapa 1, Cercetare experimentală privind realizarea de
modele pentru pompe PHD-00-asist.univ.dr.ing. TEODORESCU Florin. UPB;
6. 10.30.- 10.45- Dezbateri Etapa 1 proiect ;
7. 10.45-11.15 – Pauză de cafea, Vizită Facultatea de Ingineria şi Managementul
Sistemelor Tehnologice, Departament Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
8.11.15-11.30- Prezentare Etapa 2- Realizare testare /experimentare model
experimental – dr.ing.DINU Maria – HESPER SA;
9.11.30-11.45 – Dezbateri Etapa 2 proiect;
10.11.45 -12.00-Strategii de succes ale proiectului – prof.univ.OPRAN Constantin,
Director proiect;
11.12.00-12.30 – Discuţii, Concluzii .
3.5. Concluzii etapa 2
1. Modelul experimental a corespuns cu cerințele clienților.
2.Randamentele volumice au fost conform cerintelor etapei, pompa a funcționat la
presiunea maximă indicată, fiind testată și la 1.5· Pmax pentru verificarea
rezistenței mecanice și a lipsei deformării componentelor.
3. Lagărele au fost bine dimensionate și din acest motiv pompa nu s-a supraîncălzit.
4. Pentru fabricația de serie este necesară mărirea capacității la mașinile-unelte
și la standurile de probare în conformitate cu seriile prelucrate și dotarea cu
scule specializate care să permită o productivitate mare.
5. În viitor se este necesară dotarea standurile cu aparatură pentru măsurarea
momentului de antrenare și a puterii consumate și se vor realiza SDV-uri necesare
pentru determinarea nivelului de zgomot al pompelor.
6. Realizarile din Etapa a 2-a corespund cu datele prezentate in Plan de realizare
proiect ” Pompe duble cu roti dintate PHD-Gr1 realizate in constructie inovativa”,
proiect Nr. 11DPST/20.08.2013.
3.6.Persoana de contact: ing. LAZAR Cornel, SC HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati,
nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542, tel.004-0213351050,
fax.:004-0213372460, e-mail: hesper@hesper.ro, pag. web: www.hesper.ro.
3. Etapa a 3-a: DEZVOLTARE EXPERIMENTALA PRIVIND PROIECTAREA CONSTRUCTIVA SI
TEHNOLOGICA A PROTOTIP POMPE PHD, termen: 30.11.2014.
Activităţi desfăşurate în etapa a 3-a:
3.1 Activitatea 3.1: ELABORARE DOCUMENTATIE DE ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA
In Activitatea 3.1, DOCUMENTATIE DE ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA, s-a elaborat un
studiu care a cuprins:
a) Investigarea pieţei, a necesităţilor de consum.
b) Conectarea dinamică a organizaţiei la mediul ei economico-social.
c) Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum.
d. Maximizarea profitului.
In cadrul studiului s-a pornit de la DOMENIILE DE FABRICATIE a HESPER SA si s- a
realizat o DESCRIEREA PIETEI DE DESFACERE stabilindu-s e clientii si piata tinta a
firmei avand in vedere ca pompele cu roti dintate, motoarele si servodirectiile
hidraulice produse de HESPER sunt componente ale circuitelor hidraulice pentru
masini agricole, utilaje mobile grele, instalatii de ridicat, masini –unelte, si
sunt folosite in industria metalurgica si siderurgica, in industria constructiilor
de masini, alimentara. S-a mentionat ca Piata interna de hidraulica s-a deteriorat
in ultimii ani, in special datorita restrangerii sau incetarii activitatii
majoritatii producatorilor industriali, produsele fiind acum utilizate, in special
ca piese de schimb pentru revizii si reparatii. De asemenea, acestor probleme li se
adauga, la beneficiarii actuali, presiunea produselor concurente. Ca urmare, in
productia si desfacerea produselor, HESPER SA s-a orientat spre piata externa, in
special piata europeana (mai ales UE: Italia, Germania, Franta, Spania, Olanda,
Suedia, Bulgaria, Marea Britanie), SUA, Asia si Africa. S-a reusit extinderea pietei
externe pentru produsele HESPER SA, exportul crescand permanent in ultimii ani,
chiar si in conditiile crizei economice mondiale. S-a evidentiat ca Exportul
reprezinta in prezent aproximativ 92 % din valoarea vanzarilor HESPER.
3.2 Activitatea 3.2: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE REALIZARE A PRODUSULUI –
PROTOTIP
In Activitatea 3.2 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE REALIZARE A PRODUSULUI –
PROTOTIP a fost elaborat prototipul pompei PDH – 00. A fost finalizat desenul de
ansambul al prototipului pompei PDH-00 impreuna cu desenele de executie si s-a
finalizat tehnologia de prelucrare pentru reperele pompei. Pe baza elaborării
soluţiei constructive si tehnologice pentru modelul experimental, PROTOTIPUL
realizat in prezenta documentatie respecta cerinta principala a beneficiarilor de
realizare a unei pompei duble cu o dimensiune axiala sub 150 mm (146,7+1)
corespunzătoare grupei 1, ale cărei volume geometrice sunt cuprinse între 7,4
cm3/rot pentru treapta intaia şi 6,3 cm3/rot pentru treapta a doua, la urmatorii
parametrii de presiune Pn = 50 bar (Pmax= 80 bar) pentru treapta intaia si Pn = 70
bar (Pmax= 100 bar) pentru treapta a doua. Turatiile de actionare sunt variabile si
se incadreaza intre nmin = 300 rot/min si nmax = 3200 rot/min. Pentru realizarea
PROTOTIPULUI s-a conceput documentatia tehnica materializata in desen ansamblu PDH –
00 (editia noiembrie 2014) pompa dubla impreuna cu documentatia tehnica de executie
pentru reperele componente. PROTOTIPUL realizat a respectat caracterul inovativ al
pompei duble cu gabarit redus PHD-00 propus inca din etapa anterioara a proiectului
caracter care consta atat in modul de realizare al treptelor de transmisie cat si in
modului de cuplare al acestora.
3.3 Activitatea 3.3: ELABORARE DOCUMENTATIE DE EXECUTIE SI REALIZARE SDV-uri
In cadrul Activitatii 3.3 ELABORARE DOCUMENTATIE DE EXECUTIE SI REALIZARE SDV-uri au
fost realizate documentatiile de executie pentru reperele pompei PDH -00 impreuna cu
SDV-urile aferente.
3.4. Activitatea 3.4: DISEMINARE. REZULTATE DISEMINARE
Activitatea 3.4 de diseminare a avut loc dupa cum urmeaza:
1. Participare cu lucrari la conferinta:
„International Conference of Technology for Polymeric and Composites Products –
Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014”
Articole publicate
1. OPRAN Constantin Gheorghe; PRICOP Mircea; TEODORU Constantin; 2014; Innovative
Design of Polymeric Systems used in Manufacturing of Gear Pumps; Proceedings of
„International Conference of Technology for Polymeric and Composites Products –
Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014” ; „Applied Mechanics and
Materials” volume, published by Trans Tech Publications Inc., Switzerland;
http://www.scientific.net.
2. OPRAN Constantin Gheorghe; PRICOP Mircea;TEODORU Constantin; 2014; Research
Regarding Adaptive Design of Gear Pumps used for Polymeric Products Engineering;
Proceedings of „International Conference of Technology for Polymeric and Composites
Products – Bucharest, Romania, 23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014” ; „Applied
Mechanics and Materials” volume, published by Trans Tech Publications Inc.,
Switzerland; http://www.scientific.net.
Articole sustinute:
Constantin Gheorghe OPRAN, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Mircea
PRICOP, SC HESPER SA Bucharest, Romania, Constantin TEODORU, SC HESPER SA Bucharest,
Romania, Maria DINU, SC HESPER SA Bucharest, Romania; 2014; Advanced Integrated
System Of Innov ative Gear Pumps For Polymeric Products Engineering; „International
Conference of Technology for Polymeric and Composites Products – Bucharest, Romania,
23 – 24 October, 2014″ – „ POLCOM 2014”.
Participare cu lucrari la conferinta: „25th DAAAM International Symposium”- „25th
DAAAM 2014”, 26-29th November 2014 Vienna, Austria.
Articole publicate:
1. OPRAN Constantin; PRICOP Mircea; TEODORU Constantin; 2014; Embedded Engineering
for Low Noie Gear Pumps; DAAAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOOK 2014, Chapter 13;
Published by DAAAM International Vienna, Austria, EU; ISBN 978-3-901509-98-8;
pp.163-170.
2. OPRAN Constantin; PRICOP Mircea; TEODORU Constantin; 2014; Researches on Design
and Manufacturing of Innovative Double Gears Pumps; Annals of DAAAM for 2014, Volume
25, No1, CDROM version, Published by DAAAM International Vienna, Austria, EU; ISBN
978-3-901509-99-5.
Concluzii etapa a 3-a
Pe baza activitatilor realizate in ETAPA a 3-a „ DEZVOLTARE EXPERIMENTALA PRIVIND
PROIECTAREA CONSTRUCTIVA SI TEHNOLOGICA A PROTOTIP POMPE PHD” a proiectului „Pompe
duble cu roţi dinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă”, Acronim ” PHD-00″
au fost finalizate urmatoarele:
a.DOCUMENTATIA DE ANALIZA TEHNICO – ECONOMICA (Activitatea 3.1) in care s-a realizat
o analiza de marketing privind implementarea proiectului la HESPER SA (calcul pret
de cost pompa PDH-00, analiza pietelor de desfacere, Analiza SWOT privind rezultatea
proiectului,etc)
b. ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE REALIZARE A PRODUSULUI – PROTOTIP (Activitatea
3.2), activitate care in care a fost efectuata realizarea efectiva a prototipului
pompei PDH -00 (pe baza desenelor de ansamblu si a desenelor de executie elaborate
in aceasta activitate).
c. ELABORARE DOCUMENTATIE DE EXECUTIE SI REALIZARE SDV-uri (Activitatea 3.4) care a
cuprins proiectarea, realizarea si completarea SVD-isticii pentru reperele
componente ale pompei PHD. Activitatea 3.4 a cuprins activitatea de diseminare a
rezultatelor proiectului activitatea care s-a materializat prin prezentarea de
lucrari stiintifice cotate ISI la conferinte recunoscute pe plan international
precum DAAAM 2014 si POLCOM 2014.
Prin realizarea obiectivelor etapei a 3-a a proiectului s-au stabilit cerintele
pentru trecerea la etapa de implementarea in productie a prototipului.
4. Etapa a 4-a: DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI
EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE
ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL, termen: 30.11.2015.
În conformitate cu planul de realizare a proiectului, în etapa a ETAPA IV-a, s-au
efectuat activităţile specifice având ca obiectiv general “DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ
PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE
DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL” etapă care, în
conformitate cu programul de realizare a proiectului, are următoarele activităţi cu
obiectivele menţionate în TABELUL 1:

ACTIVIŢĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL ETAPEI a IV-a TERMENE Rezultate/Documente de prezentare a
rezultatelor
Etapa a 4-a: DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA,
VERIFICAREA ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE
DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL
30.11.2015 Prototip; Raport testare; Plan operații, flux tehnologic,
referential/caiet sarcini final
ACTIVITATEA 4.1: REALIZARE PROTOTIP 30.11.2015 Execuție prototip
ACTIVITATEA 4.2: VERIFICARE ȘI EXPERIMENTARE PROTOTIP 30.11.2015 Raport testare prototip
ACTIVITATEA 4.3: ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGĂTIRE FABRICAȚIE ȘI
DEFINITIVARE REFERENȚIAL
30.11.2015 Plan operații, flux tehnologic, referential/caiet sarcini final

Pe baza rezultatelor din etapa a 1-a, a 2-a și a 3-a a proiectului “Pompe duble cu
roţi dinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă” în cadrul etapei a 4-a a
fost conceputa şi realizată DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA
ȘI EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE
FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL pentru a realiza implementarea in producția
HESPER SA a prototipului rezultat ca urmare a testelor realizate pe MODELUL
EXPERIMENTAL.
In etapa a 4-a, DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND REALIZAREA, VERIFICAREA ȘI
EXPERIMENTAREA PROTOTIP A POMPELOR PHD. ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGATIRE FABRICAȚIE
ȘI DEFINITIVARE REFERENȚIAL s-au structurat activităţile pentru implementarea
produsului raportate la cerințele de marketing și la cerințele beneficiarului. În
cadrul etapei s-au efectuat :
In Activitatea 4.1 REALIZARE PROTOTIP a fost realizat prototipul final al pompei PDH
– 00. In cadrul acestei activitati s-a urmarit finalizarea modelului experimental
obtinut in cadrul etapei a 3-a a proiectului astfel încât sa satisfacă cererea
beneficiarilor de a încorpora în gama produsele lor pompe cu dimensiuni axiale cât
mai reduse care să poate sa fi înglobate în sisteme tehnologice integrate extrem de
compacte. A fost finalizat desenul de ansambul al prototipului pompei PDH-00
împreuna cu desenele de executie și s-a finalizat tehnologia de prelucrare pentru
reperele pompei, inclusiv tehnologia de montare – demontare.
PROTOTIPUL realizat a respectat caracterul inovativ al pompei duble cu gabarit redus
PHD-00 propus înca din etapa anterioara a proiectului caracter care consta atât în
modul de realizare al treptelor de transmisie cât și in modului de cuplare al
acestora.
In cadrul Activitatii 4.2 VERIFICARE ȘI EXPERIMENTARE PROTOTIP a fost realizata
testarea/verificarea pompelor si emiterea raportului de testare.
In Activitatea 4.3 ELABORARE DOCUMENTAȚIE PREGĂTIRE FABRICAȚIE ȘI DEFINITIVARE
REFERENȚIAL, au fost finalizate planele de operații, fluxul tehnologic și
documentatiile de executie pentru reperele pompei PDH -00 impreuna cu SDV-urile
prezentate in extenso in partea tehnica.
Definitivarea referențialului (caietul de sarcini) care a inclus o parte de
prezentare generală a cerințelor de realizare a pompelor duble PHD – 00 în care s-a
evidențiat că aceste pompe trebuie să îndeplinească sensul unic de antrenare stânga,
conform cerințelor clientului. De asemenea fixarea trebuie executată astfel încât să
nu se introduce forte axiale sau radiale în axul de antrenare în timpul
funcționării.
CONCLUZII
Prin realizarea obiectivelor etapei a 4-a a proiectului s-au indeplinit cerintele
pentru implementarea în producție a prototipului.
Prezentarea rezultatelor intregului proiect s-a realizat in cadrul evenimentului
SEMINAR ŞTIINŢIFIC INOVARE ÎN HIDRAULICA POMPELOR CU ROŢI DINŢATE, desfasurat in 26
noiembrie 2015, Sala CB 207, UPB-IMST

Anunturi si Evenimente

REZUMAT RAPORT ACTIVITATE DISEMINARE
ETAPA 2 –REALIZARE, TESTARE/EXPERIMENTARE MODEL EXPERIMENTAL
Proiect ” Pompe duble cu roţidinţate PHD-Gr1 realizate în construcţie inovativă”,
Acronim ” PHD-00″ , având codul ” PN-II-IN-DPST-2012-1-0033″
Activitatea de diseminare a avut loc joi 17 aprilie 2014, sala CB207, Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei 313, Facultatea de Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice, Departament Tehnologia Construcţiilorşi a fost
prezentata pe larg in paginile 52-78 (26 pagini) la punctul “5. PREZENTAREA SI
DEMONSTRARE FUNCTIONALITATE SI UTILITATE MODEL REALIZAT (ACTIVITATEA 2.4)” si in
“Proiect PHD 00-0033-Etapa 2-30 aprilie 2014 – HESPER-UPB, Raportareștiințifică,
ANEXĂ, FOTOGRAFII REALIZATE ÎN TIMPUL DEMONSTRĂRII FUNCŢIONALITĂŢII ŞI UTILITĂŢII
MODELULUI REALIZAT (ACTIVITATEA 2.4) (6 pagini) din cadrullucrarii, “Proiect PHD
00-0033-Etapa 2-30 aprilie 2014 – HESPER-UPB Raportareștiințifică“.
Activitatea de diseminare la care au participat 84 persoane s-a desfaşurat conform
urmatorului program:
1. 09.00-09.15 – Înregistrareparticipanţi;
2. 09.15-09.30 – Cuvânt de deschidere, Prezentareproiect – prof.univ.OPRAN
Constantin, Director proiect;
3. 09.30.- 09.45 – HESPER SA, Contractor proiect – dr.ing.PRICOPMircea, Director
general;
4. 9.45 -10.00- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,
FacultateaIngineriasiManagementulSistemelorTehnologice – Partenerproiect –
prof.univ.DOICIN Cristian, Responsabilproiect;
5. 10.15-10.30-Prezentare Etapa 1, Cercetareexperimentalăprivindrealizarea de
modelepentrupompe PHD-00-asist.univ.dr.ing. TEODORESCU Florin. UPB;
6. 10.30.- 10.45- DezbateriEtapa 1 proiect ;
7. 10.45-11.15 – Pauză de cafea, VizităFacultatea de
IngineriaşiManagementulSistemelorTehnologice, DepartamentTehnologiaConstrucţiilor de
Maşini;
8.11.15-11.30- PrezentareEtapa 2- Realizaretestare /experimentare model experimental
– dr.ing.DINU Maria – HESPER SA;
9.11.30-11.45 – DezbateriEtapa 2 proiect;
10.11.45 -12.00-Strategii de succes ale proiectului – prof.univ.OPRAN Constantin,
Director proiect;
11.12.00-12.30 – Discuţii, Concluzii .
Concluziileactivităţii de diseminare cu punereaînevidență a
rezultateloretapeișigradul de realizareaobiectivelor
1. Modelul experimental a corespuns cu cerințele clienților.
2.Randamentele volumice au fost conform cerintelor etapei, pompa a funcționat la
presiunea maximă indicată, fiind testată și la 1.5·Pmax pentru verificarea
rezistenței mecanice și a lipsei deformării componentelor.
3. Lagărele au fost bine dimensionate și din acest motiv pompa nu s-a supraîncălzit.
4. Pentru fabricația de serie este necesară mărirea capacității la mașinile-unelte
și la standurile de probare în conformitate cu seriile prelucrate și dotarea cu
scule specializate care să permită o productivitate mare.
5. În viitor se este necesară dotarea standurile cu aparatură pentru măsurarea
momentului de antrenare și a puterii consumate și se vor realiza SDV-uri necesare
pentru determinarea nivelului de zgomot al pompelor.
6. Realizarile din Etapa a 2-a corespund cu datele prezentate in Plan de realizare
proiect ” Pompe duble cu roti dintate PHD-Gr1 realizate in constructie inovativa”,
proiect Nr. 11DPST/20.08.2013.

Denumire achiziţie Achiziție sevicii de consultanta în cadrul
proiectului „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI
PRIN REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA
UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FONDURILOR
EUROPENE NR. 1120/2013
Valoare estimată 191.100 lei
Termen limita de depunere oferte 10.04.2014/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.04.2014/ora 12:00

Se publica anuntul de finalizare proiect cu urmatorul continut:
Bucureşti, 12.10.2015
Finalizare proiect „DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN
REALIZAREA UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE
ETANȘARE-COMPENSARE INOVATIV”
HESPER SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr.1, sector 4, cod
poştal 040542, Tel 021.3351050, Fax 021.3372460, anunță finalizarea implementării
proiectului “DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. HESPER S.A. BUCURESTI PRIN REALIZAREA
UNEI GRUPE DE POMPE CU ROTI DINTATE CARE INGLOBEAZA UN SISTEM DE ETANȘARE-COMPENSARE
INOVATIV”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare nr. 593/11.10.2013 încheiat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS
CCE)
Valoarea totală a proiectului 5.681.449,24 Ron; Valoarea finanţării nerambursabile
2.250.631,32 Ron ( din care 1.868.023,99 Ron FEDR si 382.607,33 Ron buget national )
Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti pe o durată de 24 luni.
In data de 26.11.2015, cu incepere de la ora 12:00, este programat un seminar de
diseminare rezultate proiect. Evenimentul se organizeaza la Universitatea
Politehnica Bucuresti, sala CB206 – IMST-TCM-LTPC

Contact

Persoana de contact: LAZAR Corneliu
SC HESPER SA
Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040542,
tel.004-0213351050, fax.:004-0213372460, e-mail: hesper@hesper.ro, pag. web:
www.hesper.ro.

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente Structurale
2014 – 2020

Proiect SMGP

Date identificare Proiect

Numar contract de finanţare: 272/24.06.2020.

Cod apel: POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin
proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de
CD si universitaþi, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele
economice care prezinta potenþial de crestere
Contract aprobat in cadrul – Programului Operational Competitivitate
Axa Prioritară – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul
competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Operaţiunea – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI
derulate de
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în
scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta
potential de crestere
Schema de ajutor de stat – finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si
inovare (CDI) si a investitiilor în CDI prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
(POC)

Titlul proiectului: Sisteme mecatronice digitale de
generare a presiunii de 1000 bar, utilizând amplificatoare hidraulice de
presiune (SMGP)

Cod SMIS 2014+: 121542
Acronimul proiectului: SMGP
Beneficiar proiect: HESPER SA, Str. dr. Ctin. Istrati, nr.1, Sector
4, Bucuresti, cod poștal 040542, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J40/7640/1991, cod fiscal 385527, reprezentata prin Director general Dr.Ing. PRICOP
Mircea, Director economic Ec.ACATRINEI Camelia, tel.004-0213351050,
fax.004-0213372460, e- mail: hesper@hesper.ro, pag. web:www.hesper.ro
Parteneri in proiect: Membru 1 – INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD; https://ihp.ro/cercetare/proiecte/
Membru 2 – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI/UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI https://upb.ro
Locul derularii proiectului: 3 amplasamente, si anume: Sediul
HESPER S.A. (Bucuresti, sector 4, Str. Dr. Constantin Istrati nr. 1, cod postal:
040542); Sediul INOE 2000 Filiala IHP (Bucuresti, sector 4, Str. Cutitul de Argint
nr. 14, cod postal: 040558) si Sediul UPB (Bucuresti, sector 6, Str. Splaiul
Independentei nr. 313, cod postal: 060042)
Director proiect: Dr.Ing. PRICOP Mircea e-mail: hesper@hesper.ro; tel./fax :
021.3351050 /021.3372460.
Organismul Intermediar: Ministerul Educației și Cercetării
Valoarea totală a proiectului: 10.046.452,12 lei
Valoarea totală eligibilă: 9.256.542,50 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT:
5.373.141,00 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:
1.343.285,25 lei
Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 2.540.116,25 lei
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 789.909,62 lei

Prezentare

Scopul proiectului este realizarea unei inovari de produs nou, care se va implementa
in cadrul intreprinderii HESPER S.A. Bucuresti. Inovarea este bazata pe cercetarea
realizata in cadrul proiectului, printr-o colaborare efectiva a intreprinderii cu
doua organizatii de cercetare partenere, respectiv un institut national de
cercetare-dezvoltare si o institutie de invatamant superior tehnic.

Obiectivul general al proiectului: Diversificarea activitatii
HESPER S.A. Bucuresti prin produse care nu au fost realizate anterior in unitate,
respectiv a unor sisteme mecatronice digitale de pompare, cu presiune de 1000 bar,
cu eficienta energetica ridicata, impact pozitiv asupra mediului si performante
functionale imbunatatite. Produsele vor fi bazate pe conceptie proprie, care sa
asigure performante si caracteristici superioare echipamentelor similare existente
pe piata din România.

Obiective specifice ale proiectului:
a) Analizarea pietei mondiale de unitati si sisteme de generare a presiunilor
inalte;
b) Realizarea de module individuale de pompare, cu multiplicator de presiune, in 3
variante dimensionale;
c) Realizarea a 2 unitati/sisteme de generare a presiunilor inalte, cu 2 si 3 module
individuale, cu module egale ca dimensiune;
d) Realizarea unor tehnologii de verificare functionala, interfazica si finala, a
unitatilor / sistemelor de pompare.

Rezultate preconizate: studiu de fezabilitate, studiu tehnic (3 volume),
documentatii tehnologice, documentatii constructive de executie, documentatii de
automatizare, module fizice individuale de pompare (stand testare module si
prototipuri fizice de sisteme modulare de pompare), rapoarte de executie si montaj,
rapoarte de testare si buletine de incercari, cereri de brevet (2), articole,
workshop informativ etc.

Durata contractului: 36 luni
Data inceperii proiectului: 01.07.2020
Data finalizarii proiectului: 30.06.2023

Activitati

Activitati desfasurate in perioada de implementare

Nr. Crt. Activitate Termene
1 Activitatea 1: Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentruactivitatile CD – Studiu de fezabilitate (activitate neeligibila) Luna 1 -3 implementare
2 Activitatea 2: CERCETARE INDUSTRIALA – Studiu tehnic pentru
definirea solutiilor de realizare a produselor
Luna 1-5 implementare
3 Activitatea 3: CERCETARE INDUSTRIALA – Proiectarea constructiva si tehnologica a unor noi module individuale de pompare pentru generarea presiunilor înalte Luna 1-36 implementare
4 Activitatea 4: CERCETARE INDUSTRIALA – Realizarea a 3 module individuale de pompare pentru generarea presiunilor înalte la debite mici si stand testare Luna 5-16 implementare
5 Activitatea 5: CERCETARE INDUSTRIALA – Testarea si verificarea functionala, la fabricant si proiectant, a modulelor individuale de pompare; întocmire caiet de sarcini preliminar module individuale si sisteme modulare de pompare Luna 17-21 implementare
6 Activitatea 6: DEZVOLTARE EXPERIMENTALA – Proiectarea constructiva si tehnologica a 2 prototipuri de sisteme de pompare modulare pentru generarea presiunilor înalte Luna 19-25 implementare
7 Activitatea 7: DEZVOLTARE EXPERIMENTALA – Realizarea a 2 prototipuri de sisteme modulare de pompare pentru generarea presiunilor înalte Luna 23-31 implementare
8 Activitatea 8: DEZVOLTARE EXPERIMENTALA – Testarea si verificarea funcþionala, la fabricant si proiectant, a prototipurilor sistemelor modulare de pompare; definitivare documentaþie tehnica si tehnologica; definitivare caiet de sarcini preliminar Luna 29-36 implementare
9 Activitatea 9: DEZVOLTARE EXPERIMETALA -Diseminarea pe scara larga a rezultatelor proiectului Luna 17-31 implementare
10 Activitatea 10: Investiþii iniþiale pentru inovare în vederea introducerii în productie a rezultatelor obtinute din cercetaredezvoltare Luna 2-36 implementare
11 Activitatea 11: Inovare de proces si organizaþionala Luna 2-7 implementare
12 Activitatea 12: Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale Luna 5-33 implementare
13 Activitatea 13: Management de proiect Luna 1-36 implementare
14 Activitatea 14: Informare si publicitate Luna 1-36 implementare
15 Activitatea 15: Audit final proiect Luna 33-36 implementare

Anunturi si Evenimente

Plan de achizitii

ID dosar achiziþiei: 1972218477
Titlul achiziþiei: Achiziþie masina unealta
Strung cu comanda numerica: Comanda numerica: -Tipul unitaþii: sistem separate
calculatorcomanda numerica; -CPU: 800 MHz x 2; Memorie: DDR3-SDRAM 256 MB, -Memorie
externa: card SD (conectat la unitatea grafica); -Rezoluþie Encoder: 4,000,000/
1.000.000 impulsuri; -Unitatea minima de comanda: 0.0001mm, 0.0001 inch, 0.0001
grade; -Viteza maxima de avans linear/rotaþional: 100.000,000 mm/min / 277,777r/min.
PC: CPU: 800 MHz; Memorie: DDR3 SDRAM 256 MB; Sistem de poerare: VxWorks; Ecran:
10.4”VGA; Tastatura: numere/alfabet; Port USB: USB2x1; Card memorie SD; Ethernet
100M/1Gbps. Caracteristici standard: Diametrul universal arbore principal: 8”;
Lungimea maxima / Diametrul maxim de prelucrare /Diametrul maxim de bara: 358/350/65
mm; Turaþia maxima/minima:5.000/35 rot/min; Putere motor în regim continuu:15kW;
Deplasare rapida axa x/y: 30/33 m/s; Cursa axa x/y: 195/560 mm.
CPV: 42600000-2 – Masini-unelte
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 580,244.00 LEI
Tip procedura: Cerere de oferte/Procedura simplificata
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Octombrie 2020
Data semnare contract: Octombrie 2020

ID dosar achiziþiei: 2311577164
Titlul achiziþiei: Multifunctionala A3 Laser Monocrom – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Viteza copiere/printare: 22ppm A4 si 14ppm A3; Imprimare si
Copiere duplex ; Rezolutie la printare alb/negru: 1800 x 600 dpi; Rezolutie copiere:
600×600 dpi; rezolutie scanare: min.600×600 dpi; Limbaj imprimare PCL 6 (PCL 5 + XL
3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS, Funcþie scaner; Conectivitate USB min 2.0 GB
Ethernet; Memorie: min 2048 MB; HDD: min. 250GB (Investitie Initiala)
CPV: 30121100-4 – Fotocopiatoare
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 8,568.00 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 3382274593
Titlul achiziþiei: Set de cale Ultra-Germany (112 pieces) Clasa 1 – Investitie
initiala
Descrierea achiziþiei: Calele pot fi realizate din urmatoarele materiale: otel
special, carbura metalica sau ceramice Clase de precizie: K, 0, 1 si 2 Domeniu max.
cale incluse in set: 1,0005 … 500 mm Material: CERA (Investitie initiala)
CPV: 38410000-2 – Instrumente de masurat
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 7,464.87 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021
ID dosar achiziþiei: 3041244425
Titlul achiziþiei: Micrometru digital cu talere Mitutoyo, 25 – 50 mm (2 buc.) –
Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Diviziune 0.001mm Diametru talere 20 mm (Investitie initiala)
CPV: 38330000-7 – Instrumente manuale de masurare a lungimilor
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 7,159.04 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 2706138974
Titlul achiziþiei: Trusa alezaj Mitutoyo 20-50 mm – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Gama de masurare: 20-50 mm Capetele de masurare:
20-50/25-30/30-40/40-50 mm Extensie: 150mm Inele de masurare: 25/40 (Investitie
initiala)
CPV: 38410000-2 – Instrumente de masurat
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 11,690.56 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 1911802215
Titlul achiziþiei: Set micrometre de interior in 3 puncte, domeniu de masura 20-50mm
/ 0,005mm – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Domeniu de masura: 12-50 mm Diviziune: 0,005mm Bacuri de
masura din carbura metalica Livrare cu prelungitor 150mm si calibrare inel de setare
cu diametru de 16,25 si 40 mm (Investitie initiala)
CPV: 38330000-7 – Instrumente manuale de masurare a lungimilor
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 4,367.30 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 2582929170
Titlul achiziþiei: Durimetru digital portabil cu senzor impact D- domeniu de masura
170…960 HLD – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Domeniu de masura 170-960HDL Unitati de duritate masurabile:
HRC 19.8-68,5 max HRB 59,6-99,6 max HB 440-651 max HV 83-976 max HSD 26,4-99,5 max
Precizie 1% pana la 800HLD(=/-6HLD) Posibilitate de pozitionare a senzorului in
orice plan. Livrare standard cu senzor impact tip D, bloc etalon, imprimanta cu ACU
conectata la durimetru prin infrarosu.(Investitie initiala)
CPV: 38300000-8 – Instrumente de masurare
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 7,502.95 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 4018991465
Titlul achiziþiei: Tesa Rugosurf 20, portable = Tesa Roughness Analyser Set + full
Rugosoft software – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Descarcarea datelor din RUGOSURF 20, printarea rezultatelor,
vizualizarea rezultatelor(parametrii, profile), calcularea parametrilor rugozitatii,
analize statistice, crearea si stocarea programelor de masurare, customizarea
rapoartelor de masurare (Investitie initiala)
CPV: 31710000-6 – Echipament electronic
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 10,245.90 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 4099079952
Titlul achiziþiei: Tesa Veriobor Set, High Precision Bore Gauges For Two-Point
Measurement 50 ÷ 150 mm (2 buc.) – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: 50+150mm Citire:0,001 Erori maxime:5 μm Repetabilitate: 1 μm
(Investitie initiala)
CPV: 38410000-2 – Instrumente de masurat
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 6,140.40 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 3182195694
Titlul achiziþiei: Electronic Probes And Tesatronic Display Units TESATRONIC TT60
Programmable – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Parametrii excelenti de repetabilitate, durabilitate si
longevitate. Citire: 0,001 mm Erori maxime: 0,2+3L3 μm Repetabilitate: 0,01 μm
(Investitie initiala)
CPV: 31710000-6 – Echipament electronic
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 7,846.86 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 1730614598
Titlul achiziþiei: Set IMICRO Analog Tin 20-40 – Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Domeniu: 20-40mm Inele de setare: 2(25;35) Extinderea:1(150)
mm (Investitie initiala)
CPV: 38330000-7 – Instrumente manuale de masurare a lungimilor
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 10,054.31 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 2579001094
Titlul achiziþiei: MICRO ETALON 225 – Precision Micrometers with a Dial Indicator –
Investitie initiala
Descrierea achiziþiei: Domeniu:25-50mm Ideal pentru masurarea comparativa a unor
piese mici de serie (Investitie initiala)
CPV: 38300000-8 – Instrumente de masurare
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 7,495.81 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 2876967737
Titlul achiziþiei: Sistem de calcul Diaxxa Powered by ASUS cu Monitor LG si Kit
Descrierea achiziþiei: Tastatura+ mouse GAMDIAS ARES 7 (2 buc.) – Investitie
initiala
I7 8700 3.20 GHz, 1TB,16GB DDR4 GTX 1070 8GB, Diagonala 34”, WQHD, Aspect
imagine:21:9, Rata de refresh verticala 75 Hz Interfata tastatura: USB Interfata
mouse: USB, Mouse optic: 4000DPI (Investitie initiala)
CPV: 30213000-5 – Computere personale
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 18,564.00 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: August 2020
Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021
Data semnare contract: Ianuarie 2021

ID dosar achiziþiei: 878041507
Titlul achiziþiei: Audit final proiect 121542
Descrierea achiziþiei: Audit final proiect
CPV: 79210000-9 – Servicii de contabilitate si de audit
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 5,950.00 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: Martie 2023
Data publicare rezultat evaluare: Iunie 2023
Data semnare contract: Iunie 2023

ID dosar achiziþiei: 688801862
Titlul achiziþiei: Informare si publicitate proiect – 121542
Descrierea achiziþiei: Servicii de Informare si publicitate proiect (se desfasoara
pe toata durata proiectului)
CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 16,660.00 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: Iulie 2020
Data publicare rezultat evaluare: Iunie 2023
Data semnare contract: Iunie 2023

ID dosar achiziþiei: 1141105957
Titlul achiziþiei: Materiale, consumabile, obiecte de inventar si alte produse
similare necesare desfasurarii activitaþilor de CERCETARE INDUSTRIALA
Descrierea achiziþiei: Materiale, consumabile, obiecte de inventar si alte produse
similare necesare desfasurarii activitaþilor de cercetare industriala
CPV: –
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 385,560.00 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: Iulie 2020
Data publicare rezultat evaluare: Martie 2022
Data semnare contract: Martie 2022

ID dosar achiziþiei: 1949623294
Titlul achiziþiei: Materiale, consumabile, obiecte de inventar si alte produse
similare necesare desfasurarii activitaþilor de DEZVOLTARE EXPERIMENTALA
Descrierea achiziþiei: Materiale, consumabile, obiecte de inventar si alte produse
similare necesare desfasurarii activitaþilor de dezvoltare experimentala
CPV: –
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 377,230.00 LEI
Tip procedura: Achiziþie directa
Data publicare procedura: Ianuarie 2022
Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2023
Data semnare contract: Aprilie 2023

Comunicat de presa privind demararea proiectului 08.07.2020 a fost publicat
anuntul cu urmatorul continut:

ÎNCEPERE PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV
“SISTEME MECATRONICE DIGITALE DE GENERARE A PRESIUNII DE 1000 BAR, UTILIZ ND
AMPLIFICATOARE HIDRAULICE DE PRESIUNE“
Societatea HESPER S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Dr. Constantin
Istrati nr. 1, sector 4, cod postal 040542, telefon 0213351050, fax 0213372460,
derulează, începând cu data de 01.07.2020, proiectul “SISTEME MECATRONICE DIGITALE
DE GENERARE A PRESIUNII DE 1000 BAR, UTILIZ ND AMPLIFICATOARE HIDRAULICE DE
PRESIUNE“, acronim SMGP, cod SMIS 2014+: 121542, depus în cadrul apelului
POC/222/1/3. Proiectul se derulează prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
(POC), Axa Prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în
sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea: 1.2.1
Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universități, în
scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă
potențial de creștere, Componenta 1 PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV PENTRU REGIUNI MAI
DEZVOLTATE (București-Ilfov) și este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanţare nr. 272/24.06.2020 încheiat între
Ministerul Fondurilor Europene / Ministerul Educației și Cercetării și HESPER S.A..
Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea activității
Societatii HESPER S.A. București prin produse care nu au fost realizate anterior în
unitate, respectiv a unor sisteme mecatronice digitale de pompare, cu presiune de
1000 bar, cu eficiență energetică ridicată, impact pozitiv asupra mediului și
performanțe funcționale îmbunătățite.
Beneficiar proiect: Societatea HESPER S.A.
Parteneri proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică INOE 2000 INCD Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și
Pneumatică INOE 2000-IHP București, Universitatea Politehnica din București.
Grupul țintă al proiectului îl constituie beneficiarii și fabricanți de mașini,
utilaje și instalații, care necesită pentru funcționare presiuni mari la debite mici
și pulsatorii sau presiuni mari la debite mărite și cu pulsații mici.
Rezultate preconizate: studiu de fezabilitate, studiu tehnic, documentații
tehnologice, documentații constructive de execuție, documentații de automatizare,
module fizice individuale de pompare (stand testare module și prototipuri fizice de
sisteme modulare de pompare), rapoarte de execuție și montaj, rapoarte de testare și
buletine de încercări, cereri de brevet, articole, workshop informativ etc.
Data începerii proiectului: 01.07.2020; Data finalizării proiectului: 30.06.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 10.046.452,12, valoarea eligibilă a
proiectului este de 9.256.542,50 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de
5.373.141,00 lei, valoarea finanțării nerambursabile naționale este de 1.343.285,25
lei, iar valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 2.540.116,25 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020

Denumire achiziţie Achiziție sevicii pentru elaborare studiu
de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile de cercetare
industriala
Procedura aplicata PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ
Valoare estimată 20.000 lei
Termen limita de depunere oferte 10.07.2020/ora 12:00
Sedinta deschidere oferte 11.07.2020/ora 12:00

Contact

Date de contact:
HESPER S.A.
Având sediul în Municipiul București, Str. Dr. Constantin Istrati nr. 1, sector 4, cod postal 040542
Tel. 0213351050, Fax: 0213372460
e-mail: hesper@hesper.ro, hesper.smgp.121542@gmail.com
www.hesper.ro