Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie

Programul de prevenire își propune să răspundă la următoarele întrebări:

 • Care sunt sursele de proveniență ale deșeurilor generate?
 • Cum pot fi minimalizate aceste deșeuri pe amplasamente?

Scopul este gestionarea durabilă a deșeurilor generate, în acord cu OUG 92/2021 – privind regimul deșeurilor.

Sursele de proveniențăa deșeurilor generate au fost identificate și se regăsesc în Procedura interna a societatii – privind colectarea separată a deșeurilor generate, inclusiv deseuri ambalaje.

Acțiuni de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie:

 • Depunerea corectă a deșeurilor generate: fiecare categorie de deșeu se depune în recipientul marcat și destinat acelui tip de deseu, pentru cresterea gradului de reciclare;
 • Sensibilizarea și mobilizarea personalului: personalul unității înțelege că trebuie să conștientizeze necesitatea reducerii cantităților de deșeuri generate. Pentru obținerea de rezultate reale în materie de reducere a cantității de deșeuri, sunt mobilizate toate persoanele implicate: prin organizarea de instruiri, buletine informative, elaborarea și implementarea unei proceduri interne privind colectarea separată, informarea furnizorilor, a clienților, concursuri tematice.
 • Reducerea la sursă a cantității de deșeuri: gestionarea eficientă a stocurilor și achiziționarea efectiva de produse, numai a ceea ce este indispensabil (și în cantități minim necesare). Se propune efectuarea de reparații înainte de cumpărarea unui obiect nou (acolo unde este posibil), se recupereaza ce se poate reutiliza din obiectele devenite deseuri (și care nu se mai pot repara). Societatea optează pentru o politică de achiziții durabile pentru mobilier de birou, echipamentele elctrice și electronice etc.
 • Se limitează consumul de hârtie în activitatea de birou: reducerea consumului de hârtie se realizeaza prin imprimarea fata-verso, reducerea spațiilor dintre rânduri, alegerea cu grija a fonturilor folosite, micșorarea marginilor unei pagini,
 • obținerea informațiilor prin citirea online a documentelor nou apărute. Înscrierea la abonamente elctronice, cu limitarea achizitionarii celor tipărite.

 • Limitarea cartușelor uzate: prin listarea documentelor doar dacă este necesar și reumplere de câte ori este posibil, în locul unor achiziții noi.
 • În cazul achizițiilor direct de la producatori: minimizarea/limitarea cantităților de ambalaje prin grija producătorilor parteneri, optimizarea ambalajelor de produse achiziționate, astfel încât conținutul acestora să fie lipsit de substanțe periculoase, iar componentele să fie reciclabile, atenție acordată duratei ciclului de viață al produsului achiziționat.
 • Înainte de a arunca, salariații societății se asigură că produsul poate avea șansa unei a doua vieți (exemplu: mobilier, echipamente informatice, bibliorafturi și dosare înlocuite în arhiva). Se pot repara, se pot dona către o școală sau organizație, înainte de a-l declara deșeu.
 • Se minimizează periculozitatea și impactul produselor devenite deșeuri, asupra mediului și sănătății umane: sunt privilegiate achizițiile de produse prietenoase cu mediul, studiindu-se informațiile despre produs furnizate prin instrucțiuni sau etichetă.
 • Se compactează deșeurile de ambalaje și plastic pentru a economisi spațiul de depozitare.
 • Există prioritate pentru achiziția de produse de la companii care oferă termenul de valabilitate sau de garanție cel mai mare.

Indicator specific propus pentru monitorizare și autoevaluare:

Creșterea anuală a cantității de deșeuri reciclate în raport cu cantitatea generată, pe tipuri de deșeuri specifice.

Raportul de autoevaluare se va întocmi anual, începând cu anul 2022 și având ca referință anul 2021.

CONCLUZII:
Prevenirea și reducerea (minimizarea) cantității de deșeuri generate cuprinde cel puțin 4 elemente:

 • Minimizarea resurselor per produs (inclusiv ambalajul acestuia);
 • Creșterea vieții produsului;
 • Repararea și refolosirea produselor;
 • Reducerea consumului în limite raționale.

Conceptul de minimizare a deșeurilor a fost introdus pentru prima dată de către Agenția Americană de Protecție a Mediului – USEPA), în 1988. În conceptul de minimizare a deșeurilor, prevenirea formării deșeurilor este definită drept reducere on-site, direct la sursă a deșeurilor prin modificarea materiilor prime, a tehnologiilor, a practicilor de bună fabricație, precum și a produselor însăși. Reciclarea off-site, prin reutilizare directă după recuperare este de asemenea considerată o tehnică de minimizare a deșeurilor, având însă o prioritate mai redusă decât prevenirea sau minimizarea deșeurilor on-site. Conceptul minimizarii deșeurilor este utilizat în Directiva Prevenirii Poluării din 1992. În mod curent, termenii de „minimizarea deșeurilor” și „prevenirea poluării” sunt deseori folosite unul în locul celuilalt. Prevenirea poluării înseamnă în primul rând negenerarea deșeurilor, prin reducerea acestora la sursa. Minimizarea deșeurilor este un termen mai larg, care include pe langa reducerea la sursa și reciclarea deșeurilor, precum și orice alte mijloace de reducere a cantităților de deșeuri care trebuie tratate și/sau depozitate.